Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

UE zatwierdziła fundusz pomocy dla irlandzkich producentów wołowiny

Autor:

Dodano:

Państwa członkowskie UE zgodziły się na posiedzeniu Komisji ds. Regulacji Rynku UE na wniosek Komisji UE, aby pomóc irlandzkim producentom wołowiny, którzy znaleźli się pod silną presją. Przyznano im fundusz pomocowy o wysokości 50 mln euro.

Rząd w Dublinie może zwiększyć te fundusze do maksymalnej kwoty 100 mln euro.

- Dzięki temu funduszowi KE uznaje szczególne trudności irlandzkich hodowców bydła z powodu dramatycznego spadku cen i niepewności na rynku, a dostępne fundusze UE, które mogą zostać zwiększone przez rząd irlandzki, wspierają ważny, ale podatny na zagrożenia sektor rolny. Jest to bezpośrednie wsparcie dla najbardziej dotkniętych rolników i zapewnienie długoterminowej rentowności sektora - powiedział komisarz UE ds. Rolnictwa Phil Hogan.

W Irlandii w ostatnich miesiącach ceny wołowiny spadły o 19 proc. Rząd zakłada, że straty dla sektora wyniosą, co najmniej 100 mln euro. Irlandzka produkcja wołowiny jest bardzo zależna od eksportu, a połowa jego trafia do Wielkiej Brytanii. Niepewność związana z Brexitem wywiera presję na ceny, pogarszając sytuację irlandzkich producentów wołowiny.

Władze irlandzkie mają czas do końca lipca na ustalenie kryteriów przyznawania pomocy na podstawie istniejących zasad. Podczas dystrybucji muszą unikać zakłóceń w konkurencji. Jednym z głównych celów powinno być zapewnienie długoterminowej rentowności sektora wołowiny i cielęciny, na przykład poprzez otwarcie nowych rynków, czy wprowadzenie systemów jakości lub trwałą poprawę zarządzania ekologicznego.

×