Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Byk w cenie krowy?

Autor:

Dodano:

Patrząc na cenniki skupu bydła, szczególnie na kolumnę dotyczącą buhaja, można stwierdzić, że tak tanio nie było już od dawna.

Dramatyczny spadek cen oferowanych za buhaje, jaki utrzymuje się już od dobrych kilku tygodni sprawia, że w gospodarstwach ukierunkowanych na ten rodzaj produkcji, o jakichkolwiek zarobkach trudno jest teraz mówić.

W wielu zakładach obecna cena uzyskiwana za buhaje w rozliczeniu poubojowym jest bardzo zbliżona do stawek oferowanych za krowy. W jednym z zakładów cena krowy jest nawet 0,10 zł na kilogramie wyższa od ceny buhaja w klasie O.

Załamanie koniunktury w handlu bykiem tłumaczone jest przez zakłady z jednej strony dużą podażą zwierząt na rynek, z drugiej zaś strony obserwuje się zastój w handlu z niektórymi krajami, m.in. Izraelem.

Obecnie cena za buhaje w ankietowanych zakładach w klasie R wynosi maksymalnie 12,40 zł/kg (min. 11,40 zł/kg). Natomiast najwyższa stawka w klasie O wynosi zaś 12 zł/kg (min. 11,0 zł/kg). Z kolei cena samców skupowanych w wadze żywej dochodzi do 7,0 zł/kg za najlepsze sztuki.

Nieco optymistyczniej wygląda cennik w przypadku jałówek. Aktualnie stawki oferowane przez zakłady za klasę R wynoszą maksymalnie 13,50 zł/kg, czyli grubo ponad 1 zł więcej niż ubojnie proponują za buhaja. Ceny jałówek w klasie O zatrzymują się na poziomie 12,50 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą otrzymać maksymalnie 7,0 zł/kg.

Na dość stałym poziomie utrzymuje się cena krów. Zwierzęta w tej kategorii skupowane przez zakłady w rozliczeniu poubojowym wyceniane są maksymalnie na 11,4 zł/kg. Z kolei za sztuki sprzedawane na żywą wagę, najwyższe stawki wynoszą obecnie 5,20 (ceny netto).

×