Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Trwają konsultacje Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa

Autor: farmer.pl

Dodano: 25-06-2019 14:47

Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych z Warszawy tworzona jest Sektorowa Rama Kwalifikacji mająca na celu zebranie i uporządkowanie kluczowych kwalifikacji w sektorze rolniczym. Projekt dokumentu wszedł obecnie w fazę ogólnopolskich konsultacji i każdy związany z rolnictwem może wnieść do niego swoje uwagi.

Sektorowa Rama Kwalifikacji jest częścią wdrażanego obecnie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma za zadanie porządkować funkcjonujące kwalifikacje w odniesieniu do ośmiostopniowej skali Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Więcej o Sektorowych Ramach Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl/ramy-sektorowe/

Proces powstawania Sektorowej Ramy Kwalifikacji koordynowany jest przez firmę doradczą EPRD we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz zespołem metodyków MABEA. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w lutym br. W warsztatach inaugurujących udział wzięli eksperci branżowi, reprezentanci szkolnictwa wyższego i zawodowego, instytutów badawczych, zrzeszeń branżowych oraz praktykujący rolnicy. Zaproszono osoby posiadające zróżnicowaną wiedzę i doświadczenie, aby kompleksowo przeanalizować wszystkie obszary rolnictwa pod kątem występujących procesów i związanych z nimi kompetencji. Efektem warsztatów i dalszych konsultacji z ekspertami było wypracowanie „Wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa”. Dokument zawierający definicję sektora, słownik pojęć oraz specjalną matrycę z kompetencjami uporządkowanymi według poziomu złożoności został przedstawiony w połowie maja na dwóch seminariach konsultacyjnych w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnem oraz w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W spotkaniach wzięli udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, szkół rolniczych oraz właściciele gospodarstw rolnych. Dzięki temu kolejne osoby z grona interesariuszy sektora mogły zgłaszać swoje uwagi i sugestie projektu przyszłej Ramy.

Obecnie wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa został upubliczniony i wszyscy związani z sektorem mogą stać się częścią procesu. Wystarczy zapoznać się z opracowanym materiałem i wypełnić anonimową ankietę on-line.

Więcej informacji o rozpoczętych konsultacjach, Sektorowych Ramach Kwalifikacji oraz Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji na stronie https://eprd.pl/srk-dla-rolnictwa/ oraz https://cdr.gov.pl/

×