Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi „tworzy się”

Autor:

Dodano:

W skład Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi weszło 15 osób – i minister rolnictwa.

Niedawno powołany przez ministra rolnictwa Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wzbudza zainteresowanie, także wobec wcześniejszej zapowiedzi obcięcia dotacji na programy badawcze:

Ograniczenie środków na programy badawcze może być cofnięte?

Jak dowiadujemy się w Ministerstwie Rolnictwa, na działalność instytutu na ten rok jest 358 tys. zł – środki te zostały przeniesione z dotacji podmiotowej przeznaczonej na funkcjonowanie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego.

Czy 358 tys. to dużo? Tegoroczny budżet państwa przewiduje na wszystkie biblioteki 34 606 tys. zł. Centralna Biblioteka Rolnicza ma w budżecie na 2019 r. kwotę dotacji podmiotowej 4293 tys. zł, w 2018 r. było to 4219 tys. zł.

Dla porównania: Centrum Nauki Kopernik w tym roku i w 2018 r. otrzymało po 9 000 tys. zł dotacji.

Nie wiadomo, na jaką działalność wystarczy pieniędzy, przewidzianych dla NIKiDzW- na pewno nie wystarczyło na stronę internetową. Wydawałoby się, że to dziś absolutne – i łatwe do uruchomienia – minimum.
„Ze względu na trwający proces tworzenia się Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, strona internetowa zostanie uruchomiona w późniejszym okresie” –informuje jednak MRiRW.

A jaki jest pełny skład Rady Programowej instytutu? Ma ona doradzać (bez wynagrodzenia) dyrektorowi instytutu.

Więcej: Ardanowski: Ginie gdzieś umiejętność komunikowania się wsi z resztą społeczeństwa

Powołania do rady otrzymało 15 osób.
„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 i pkt 4, zarządzenia nr 7 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi z 2019 r. poz. 3), powołał do Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi następujące osoby:
1) Panią Beatę Szydło;
2) Pana Prof. dr hab. Piotra Glińskiego;
3) Pana Jarosława Gowina;
4) Panią Halinę Szymańską;
5) Pana dr Jerzego Kwiecińskiego;
6) Panią dr Barbarę Fedyszak-Radziejowską;
7) Pana Michała Grabiankę;
8) Pana Prof. dr hab. Mirosława Krajewskiego;
9) Panią Prof. dr hab. Izabellę Bukrabę-Rylską;
10) Pana Ryszarda Rabeszko;
11) Panią dr hab. Katarzynę Barańską;
12) Pana Marcina Schirmera;
13) Pana Wiktora Szmulewicza;
14) Panią Izabellę Byszewską;
15) Pana Juliana Kowalczyka”
– podaje MRiRW, dodając, że „zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 ww. zarządzenia członkiem Rady Programowej jest również Pan Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

Statut głosi, że "Członek Rady pełniący funkcję Ministra nie przestaje być członkiem Rady po zakończeniu pełnienia tej funkcji". Prosiliśmy o wyjaśnienie, jak rozumieć ten zapis. Czy oznacza to, że każdy minister jest członkiem rady dożywotnio, z 4 wyjątkami podanymi w statucie? Ilu członków może być w Radzie Programowej? Czy ministrowie będą wliczani do statutowej liczby 12-18 członków Rady powoływanych na wniosek dyrektora?

Niestety odpowiedź tego nie wyjaśnia:
„Zgodnie z przepisami zarządzenia nr 7 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi z 2019 r. poz. 3) członkami Rady są osoby powołane przez Ministra na wniosek Dyrektora (od 12 do 18 członków). W Radzie Programowej ma możliwość zasiadania każdy kolejny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”
Jak łatwo obliczyć, tylko od 1990 roku do dziś zasiadałoby w instytucie 15 ministrów rolnictwa…

 

 

×