Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

RPO sprawdza zezwolenia dotyczące budowy ferm w Kruszynianach

Autor:

Dodano:

Mieszkańcy wsi Kruszyniany i Górka nie chcą budowy ferm. RPO postanowił przeanalizować decyzje administracyjne dopuszczające budowę.

Inwestycja ma polegać na budowie kurników wraz z zabudową, o powierzchniach zabudowy łącznie od 5 085 do 16 093 m2, do chowu i hodowli kurczaków brojlerów, w liczbie od 35 000 sztuk do 240 000 sztuk.

Jak podaje w informacji Rzecznik Praw Obywatelskich, wsie Górka i Kruszyniany leżą w granicach obszarów chronionych Natura 2000,  a w tym – w obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO Puszcza Knyszyńska). To tereny cenne krajobrazowo i przyrodniczo, obfitujące w gatunki chronione roślin i zwierząt.  Inwestycji sprzeciwiają się ekolodzy – produkcja drobiu może zdewastować unikalny knyszyński ekosystem.  Natomiast mieszkańcy obawiają się, że budowa ferm zniweczy turystyczny potencjał tych okolic.

Zastępca rzecznika 31 maja spotkał się z mieszkańcami, sołtysem oraz władzami gminy Krynki, aby naocznie przekonać się, czy realizacja inwestycji może stanowić zagrożenie dla walorów przyrodniczych Górki i Kruszynian.

Pracownicy BRPO mają teraz przeanalizować decyzje administracyjne dopuszczające budowę ferm. Sprawdzą, czy procedura była prowadzona rzetelnie, zgodnie  ze standardami ochrony środowiska.

RPO wezwał Starostwo i władze gminne do przedstawienia dokumentacji i złożenia wyjaśnień.

Jak przypomniano, w podobnej sprawie dotyczącej Kawęczyna koło Wrześni RPO przyłączył się do takiego postępowania i doprowadził do zablokowania rozbudowy ferm kurzych.

Podobne działania mieszkańców opisywaliśmy we wsi Zgrzebichy.

Więcej: W Zgrzebichach święto wytrwałych w czekaniu na ustawę odorową 

 

 

 

×