Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnicy zadłużeni, a nie oddłużani przez KOWR

Autor:

Dodano:

Według stanu na 31 maja 2019 r. z opłatami dla KOWR zalega 31 300 podmiotów, na kwotę 1 080 946 280 zł.

Część z zadłużonych zamierzała skorzystać z możliwości stwarzanej przez ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33), tj. przejęcia długu przez KOWR pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części nieruchomości rolnych na rzecz Skarbu Państwa.

Okazało się to niemożliwe – uznano, że przejmowany przez KOWR dług nie może stanowić równocześnie jego własnej wierzytelności.

Więcej: Pomoc zadłużonym rolnikom mocno niepewna

Jak się właśnie dowiedzieliśmy, z 37 wniosków złożonych o taką pomoc 11 dotyczy rolników zadłużonych w KOWR.

Liczba wniosków o przejęcie zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne zadłużone wobec KOWR

 

×