Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dobre perspektywy dla uninej produkcji wieprzowiny

Autor:

Dodano:

Jak czytamy w komentarzu Aleksandra Dargiewicza z Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, w chwili obecnej obserwujemy kilka czynników pozytywnie wpływających na opłacalność produkcji żywca wieprzowego.

Jak czytamy w komentarzu Aleksandra Dargiewicza, perspektywy dla unijnej produkcji żywca wieprzowego rysują się całkiem dobrze. Już wkrótce – bo jesienią tego roku – zaczną wyczerpywać się chińskie rezerwy mięsa wieprzowego. Z duża dozą prawdopodobieństwa oznacza to, że władze chińskie zdecydują się wówczas na masowy import wieprzowiny. Doprowadzi to do dalszego wzrostu globalnych cen tego gatunku mięsa i poprawy koniunktury w branży. Jednocześnie jak podkreśla specjalista, odbudowa pogłowia świń przez Chiny potrwać może długie lata, co oznacza że jeszcze przez długi czas import wieprzowiny przez ten kraj utrzymywał się będzie na wysokim poziomie. Poprawa koniunktury będzie co prawda skutkować wzrostem produkcji trzody chlewnej w Unii Europejskiej (a co za tym idzie również większą podażą tego surowca), jednak zauważalne zwiększenie pogłowia nastąpi dopiero w połowie przyszłego roku.

Na korzyść unijnych producentów przemawia również zmiana polityki importu przez kraje azjatyckie. Już dziś wiemy o porozumieniu władz Niemiec z Chinami, w myśl którego drugie z wymienionych państw akceptuje warunki rejonizacji ASF. Oznacza to, że nawet w przypadku wystąpienie choroby w Niemczech, Chiny będą nadal importowały wieprzowinę z regionów kraju wolnych od choroby.

Zdaniem Aleksandra Dargiewicza niekorzystnym czynnikiem mogącym wpłynąć na pogorszenie konkurencyjności unijnej wieprzowiny jest możliwość zniesienia ceł na amerykańską wieprzowinę przez władze Chin. W tej sytuacji Chińczycy mogą decydować się na zakup tańszego mięsa z USA kosztem wieprzowiny pochodzącej z Europy.

 

×