Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Resort środowiska nie chce zniesienia okresów ochronnych dla zajęcy

Autor:

Dodano:

Ministerstwo środowiska nie widzi możliwości zniesienia okresów ochronnych w polowaniach na zające, bo groziłoby regresem gatunku.

Resort środowiska odpowiedział na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z lutego br., dotyczący wpisania zajęcy na listę zwierząt łownych bez okresów ochronnych. Wniosek ten był skutkiem stanowiska Małopolskiej Izby Rolniczej.

Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska powołując się na dane statystyczne wskazuje, że w latach 1995-2012 liczebność zająca w Polsce malała, co wymagało przeciwdziałań ze strony dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Polegały one m.in. na zasilaniu rodzimej populacji zajęcy zwierzętami sprowadzanymi ze Słowacji. Dzięki nim populacja tych zwierząt utrzymuje się teraz na stałym poziomie i szacowana jest na 783,3 tys. osobników.

Resort przyznaje, że zwierzęta te mogą lokalnie powodować szkody i być uciążliwe dla rolników. Zające są jednak przedmiotem gospodarki łowieckiej i corocznie planowane są określone limity odstrzału tego gatunku. Resort zwraca uwagę, że w czasie trwania okresu polowań na zające rolnicy mogą wpływać na ograniczenie szkód w drodze polowania, przez nawiązanie współpracy z lokalnym kołem łowieckim. Każdy właściciel upraw może też wystąpić z wnioskiem do właściwego terytorialnie marszałka województwa na podstawie art. 9 a ustawy - Prawo łowieckie o wydanie zezwolenia na płoszenie zwierząt łownych w celu ochrony upraw przed szkodami.

Z uwagi na fakt, że ledwo udało się potrzymać spadek liczebności zająca resort środowiska nie widzi jednak możliwości zniesienia okresów ochronnych na te zwierzęta. Działanie takie mogłoby doprowadzić do ponownego regresu tego gatunku.

 

×