Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

De minimis w rolnictwie pod szybszą kontrolą

Autor:

Dodano:

Trzy tysiące podmiotów udzielających pomocy będzie częściej przekazywać informację o jej udzieleniu.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zobowiązującego do informowania o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w ciągu trzech dni od dnia następującego po jej udzieleniu – nie, jak teraz , w ciągu 20 dni od końca miesiąca udzielenia pomocy.

Jak podano w uzasadnieniu, skrócenie terminu przesyłania sprawozdań wynika z konieczności kontrolowania limitów krajowych w sektorze rolnictwa i rybołówstwa „z uwagi na wzrost dynamiki wykorzystywania pomocy de minimis w rolnictwie”.

Utrzymano termin przekazywania sprawozdań z pozostałej pomocy i informacji o nieudzieleniu pomocy.

Rozporządzenie będzie obowiązywać 30 dni po ogłoszeniu.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 11.07.2019 wynosi 258 698 356,03 euro, co stanowi 87,42% limitu.

Więcej: Limitu de minimis za mało na pomoc po suszy

Od 2 lipca czekamy na odpowiedź na pytania: na jaką pomoc po suszy wystarczy dostępnego limitu, jeśli uwzględnić pomoc już przyznaną i możliwą do przyznania w ramach obecnie funkcjonujących mechanizmów? Czy myśli się o możliwości skorzystania z większego limitu rozliczanego sektorowo?

Jak wynika jednak z tego przygotowanego projektu – zmian w rozliczaniu de minimis, zmierzających do zwiększenia dostępnego dla Polski limitu, nie planuje się.

×