Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Samorząd Rudy Śląskiej przygotowuje program OZE dla kolejnych 195 domów

Autor: PAP

Dodano: 17-07-2019 10:13

Samorząd Rudy Śląskiej przygotowuje program przejścia na odnawialne źródła energii dla kolejnych 195 domów jednorodzinnych w tym mieście. Z instalacji - m.in. fotowoltaicznych oraz pomp ciepła - korzysta już 51 gospodarstw domowych, a kolejne 172 czekają na instalację.

Realizację pierwszego projektu, dającego mieszkańcom ponad 50 domów jednorodzinnych możliwość przejścia na odnawialne źródła energii, miasto rozpoczęło przed dwoma laty. Zainteresowanie znacznie przekroczyło dostępny budżet. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców samorząd przygotował drugi, obejmujący 172 domy, etap przedsięwzięcia, aplikując o kolejne unijne środki na ten cel.

"Czekamy na weryfikację naszego wniosku przez Urząd Marszałkowski. Po otrzymaniu pozytywnej oceny miasto ogłosi przetarg na dostawę i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkańców oraz będzie zawierało umowy z mieszkańcami określające prawa i obowiązki stron umowy" - zapowiada wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Liczba osób chcących zmienić sposób zasilania domów na ekologiczny jest jednak znacznie większa, dlatego Ruda Śląska rozpoczęła starania o nową dotację unijną. W ostatnim czasie wybrano firmę, która opracuje program funkcjonalno-użytkowy i analizę finansową trzeciego etapu projektu. Dotyczy on 195 domów, których właściciele w ubiegłym roku złożyli wnioski o dofinansowanie.

Podobnie jak w poprzednich etapach, największym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika, na instalację której wyraziło chęć 150 osób. Na montaż pompy ciepła zdecydowało się 20 osób, a na solary 25 osób. Po wstępnej weryfikacji wniosków miasto wyłoniło firmę, która przeprowadzi oględziny nieruchomości, przygotuje ich ranking oraz dokumenty do wniosku o dofinansowanie.

"Przedstawiciele firmy skontaktują się z każdym ze 195 wnioskodawców w celu analizy możliwości przeprowadzenia inwestycji na danej posesji. Będą określać m.in. moc i miejsce montażu instalacji" - poinformował wiceprezydent Mejer.

Mieszkańcy uczestniczący w projekcie zapłacą jedynie 15 proc. wartości całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego, lub 23 proc. w przypadku instalacji na budynku gospodarczym albo na gruncie. Pozostałe koszty będą pokryte z unijnego dofinansowania. Prace zrealizuje firma wyłoniona w przetargu przez Urząd Miasta.

Eksperci wyliczyli, że zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi w 51 domach jednorodzinnych (w ramach pierwszego etapu projektu) pozwoliło na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 47 ton rocznie, a emisji przyczyniającego się do powstawania smogu pyłu PM10 - o 40 kilogramów rocznie.

Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030. W poprzednich latach miasto pozyskało ponad 900 tys. zł unijnej dotacji na instalacje fotowoltaiczne dla trzech obiektów sportowych: hali i dwóch basenów, oraz budynków użyteczności publicznej: Urzędu Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej.

×