Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Połowa rzepaku na paliwo?

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 18-07-2019 12:18

W latach 2015-2017 nastąpił wzrost legalnego importu oleju napędowego o ponad 400 proc. Na zmianach w ustawie o biopaliwach ma skorzystać rolnictwo.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przewiduje wykorzystanie potencjału rolniczego w okolicach praktycznie 50–60% produkcji rolnej, np. rzepaku, na zasilanie do uzupełnienia o biokomponenty w paliwach – mówił wczoraj w Sejmie poseł sprawozdawca Krzysztof Sitarski.

Poseł prezentował projekt zmian ustawy o biokomponentach i biopaliwach i jak mówił, daje on miejsca pracy w rolnictwie, zapewnia właściwe gospodarowanie rynkiem rolnym i nie pozwala na niekontrolowany import surowców do tych celów z zagranicy.

W 2020 r. sprzedawane w Polsce paliwa mają zawierać 8,5% biododatków, w tym roku – 8 proc., w ubiegłym 7 proc.

Poseł Monika Rosa mówiła:

- Oczywiście była tutaj zostawiona furtka: jeśli wykona się obowiązek dodawania biokomponentów w co najmniej w 85%, to zamiast dodawać pozostałe 15% firmy paliwowe mogą zapłacić tzw. opłatę zapasową na konto Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. W ubiegłym roku było to 85 mln zł. Projekt ustawy daje możliwość wykorzystania jako dodatku do paliw biowęglowodorów ciekłych Narodowy cel wskaźnikowy będzie mógł być także realizowany przez biowodór dodawany do paliw, wyprodukowany przy użyciu biometanu, czyli oczyszczonego biogazu z biogazowni. Jest tam także wiele innych rozwiązań, które niejako luzują możliwości realizacji narodowego celu wskaźnikowego w najbliższych latach.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Tomasz Dąbrowski wskazał:

- Jeśli chodzi o tę część ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, to ten projekt jest znowu konsekwencją szeroko zakrojonych działań mających na celu zwalczanie szarej strefy, w wyniku których nastąpił wzrost legalnej konsumpcji oleju napędowego między 2015 r. a 2018 r. – z 11,5 mln t do 17,2 mln t, a wzrost legalnego importu oleju napędowego wzrósł o ponad 400% – z 1 mln t w 2015 r. do 4,7 mln t w 2017 r. Te zjawiska wywierają bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie całego łańcucha logistycznego paliw ciekłych w kraju, powodując konieczność dokonania strukturalnej modernizacji całego sektora paliwowego.

Jak podkreślił, projekt ustabilizuje sytuację w rolnictwie:

- W zakresie jeszcze NCW chciałem zwrócić uwagę, że projekt uwzględnia również postulaty wytwórców biokomponentów oraz organizacji rolniczych i dzięki temu gwarantuje stabilność sektora przetwórstwa rolno-spożywczego dostarczającego surowce rolne do wytwarzania biokomponentów. Zgodnie z danymi, które otrzymaliśmy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wynoszą one mniej więcej 2 mln t, jeśli chodzi o rzepak, i niemal 0,5 mln t, jeśli chodzi o kukurydzę. Przyjęcie tych zmodyfikowanych rozwiązań w ustawie pozwoli na przede wszystkim ograniczenie kosztów realizacji narodowego celu wskaźnikowego, a co za tym idzie, zmniejszy istotnie presję na możliwy wzrost cen paliw nawet o 20 gr na litrze, co będzie miało istotny wpływ na obywateli i konsumentów paliw i przede wszystkim konkurencyjność całej gospodarki.

Charakteryzując projekt PAP podaje, że projekt ustala na lata 2020-2022 poziomy Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli średniego udziału biopaliw w zużyciu paliw na potrzeby transportu. Od 2020 r. w kolejnych latach nominalny NCW ma wynosić 8,5 proc., 8,6 i 8,7 proc. Projekt precyzuje też szereg innych czynników do obliczania realizacji tego celu.

Zakłada m.in. włączenie do NCW nowych rodzajów paliw. Proponuje, aby ustawa nie obejmowała jedynie zdefiniowanych paliw ciekłych, ale też inne paliwa stosowane w transporcie, które pojawiły się wraz z postępem technologii. Chodzi np. o sprężony gaz ziemny. Dodatkowo do NCW zaliczane mają być produkty pochodzące z procesu tzw. współuwodornienia. To produkcja biokomponentów z produktów pochodzenia naftowego oraz np. olejów roślinnych, tłuszczów, odpadków, biomasy itp. Wreszcie ustawa ma objąć również paliwa ciekłe zawierające biowodór - wyprodukowane przy użyciu biometanu, czyli oczyszczonego biogazu z biogazowni.

Zgodnie z projektem minimalny udział biokomponentów w benzynach silnikowych w latach 2020-2022 ma wynosić 3,20 proc. W oleju napędowym udział ten ma wynosić odpowiednio: 4,90 proc. w 2020 r., 4,95 proc. w 2021 r. i 5,00 proc. w 2022 r. 

×