Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Farmer w Teksasie, cz. 16: Travis – ekspert ds. kukurydzy GMO

Autor:

Dodano:

W gospodarstwie Travisa kukurydza jest, tuż obok pszenicy, główną rośliną uprawną. W tym roku obsiał nią ponad 1000 hektarów. Tegoroczne plony zapowiadają się rekordowo – farmer twierdzi, że kukurydza na ten moment rokuje na ponad 11 ton z hektara, a są działki, na których średni plon powinien przekroczyć 13 t/ha.

Warto zaznaczyć, że w Teksasie nie ma konieczności suszenia kukurydzy, gdyż już w momencie zbioru posiada wilgotność poniżej 14 proc. Farmer nie kryje swojego zadowolenia, wspominając jednak, że przeciętne zbiory z 10 ostatnich lat plasują się na poziomie 4,7 t/ha suchego ziarna. Jest to spowodowane w dużej mierze przez braki opadów w suchych latach, a rolnik nie może pozwolić sobie na nawadnianie plantacji z racji gospodarowania na gruntach w pobliżu dużego miasta. Co istotne, nawet te uśrednione plony w sposób zdecydowany przewyższają średnie plony dla całego Teksasu.

W tym roku Travis obsiał ponad 1000 hektarów kukurydzą
W tym roku Travis obsiał ponad 1000 hektarów kukurydzą

Kukurydza siana jest w technologii no till (artykuł o tej technologii już niebawem), po pszenicy, bezpośrednio w ściernisko, gdzie wcześniej została sprasowana i zebrana słoma. Siewy rozpoczynają się w połowie lutego i trwają przez około dwa tygodnie. Wysiewane jest od 42 000 do 67 000 nasion na hektar. Z nawozów, rolnik stosuje jedynie azot i mikroelementy. Wszystkie składniki podawane są w formie płynnej. Travis odkąd pamięta, w gospodarstwie sieje nasiona genetycznie modyfikowane. Do największych zalet stosowania nasion GMO zalicza odporność na insekty, a także możliwość stosowania glifosatu bez negatywnego skutku dla rośliny uprawnej. Dzięki temu farmer nie musi stosować żadnych dodatkowych insektycydów, a glifosat, w zależności od warunków stosowany jest raz, lub dwa razy w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.

W 2017 roku, Travis wygrał stanowy konkurs dla plantatorów kukurydzy, w którym liczył się najwyższy plon. Osiągnął on wówczas 14 ton suchej kukurydzy z hektara. Zaznacza jednak, że plon ten był daleki od średniego, gdyż na potrzeby konkursu rolnik dowolnie wybiera jeden fragment pola i w obecności komisji dokonuje zbioru odcinka o określonej długości.

Kukurydza zbierana jest na ciężarówki, a bezpośrednio z nich wysypywana jest do specjalnych rękawów. Każdy z nich jest w stanie pomieścić około 250 t, a rękawy te układane są na brzegach pól. Następnie, po zakończonych zbiorach kukurydza jest systematycznie sprzedawana do pobliskiego punktu skupu. Taki sposób przechowywania w warunkach Teksasu nie powoduje strat w jakości ziarna.

×