Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dokąd przenieść się przed CPK?

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 24-07-2019 12:36

CPK powstanie na gruntach rolników – minister rolnictwa przygotował rozporządzenie w sprawie sporządzenia wykazów, mających być podstawą do stworzenia zasobu umożliwiającego dokonywanie sprawnej i skutecznej zamiany nieruchomości.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Zgodnie z nim minister rolnictwa wskazuje gminy lub ich części, dla których będą przygotowywane wykazy w celu przygotowania obszaru inwestycji oraz stworzenia zasobu umożliwiającego sprawną i skuteczną zamianę nieruchomości.

W zestawieniu nieruchomości najbardziej znacząca w ocenie ministra okazała się informacja dotycząca nieruchomości, którymi gospodaruje KOWR – w przedstawionym zestawieniu znalazło się 2176 gmin. Przyjęto jako potencjalnie atrakcyjną odległość 80 km od planowanego miejsca inwestycji i tak wskazano 264 gminy. „W ocenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest to liczba wystarczająca dla pozyskania odpowiednich nieruchomości zamiennych (…)” - podano.

Wykaz w załączniku.

×