Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Antybiotyki garściami i bez kontroli

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 26-07-2019 12:43

Rząd RP już w 2006 roku zobowiązał się wobec UE do monitorowania lekooporności oraz zużycia antybiotyków.

Jak wynika jednak z wniosków pokontrolnych NIK, nie doprowadzono do utworzenia i funkcjonowania systemu monitorowania zużycia antybiotyków.

Tymczasem z uwagi na brak danych źródłowych, liczbę wieloopornych zakażeń szacuje się w Polsce od ok. 300 tys. do ok. 500 tys. Roczne koszty bezpośrednie ponoszone przez świadczeniodawców, w związku z przedłużeniem hospitalizacji z powodu zakażeń, szacuje się na ok. 800 mln zł. Jedną z istotnych przyczyn powstawania lekooporności jest nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków.

Nie zahamowano wzrostu lekooporności drobnoustrojów i ograniczenia zużycia antybiotyków. Wskazuje na to m.in. wzrost w 2017 r. (w porównaniu do roku 2016) liczby pacjentów zakażonych bakteriami lekoopornymi o 23,5%, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby hospitalizowanych pacjentów o 0,11%. Prawdopodobieństwo zgonu pacjenta zakażonego bakteriami lekoopornymi było ośmiokrotnie wyższe, niż w przypadku pacjenta niezakażonego.

Ustalenia kontroli wskazują na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej, zwłaszcza ograniczenia zakażeń lekoopornymi szczepami bakterii – podaje NIK.

„Jedną z istotnych przyczyn powstawania lekooporności jest nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków. Rozwiązaniem problemu nie jest produkcja nowych antybiotyków, gdyż barierę stanowią wysokie koszty i problemy technologiczne w badaniach nad nowymi lekami” – ustalono.

W 2017 roku średnia ważona konsumpcja środków przeciwbakteryjnych do stosowania ogólnoustrojowego w Unii Europejskiej w leczeniu otwartym (tj. poza szpitalami) wynosiła 21,8 dobowych dawek (DDD) na 1000 mieszkańców dziennie i przyjmowała wartości od 10,1 w Holandii do 33,6 na Cyprze. Zużycie tych środków w leczeniu otwartym w Polsce było powyżej średniej europejskiej i wynosiło 27 DDD na 1000 mieszkańców dziennie.

Natomiast średnie ważone spożycie środków przeciwbakteryjnych w sektorze szpitalnym wynosiło 2,0 DDD na 1000 mieszkańców dziennie, w Polsce było poniżej średniej europejskiej i wynosiło 1,79 DDD na 1000 mieszkańców dziennie.

Ministerstwo Zdrowia opowiedziało się niedawno za zakazem stosowania w sposób niekontrolowany antybiotyków przy chowie i produkcji zwierząt.

Więcej: Tucz nakładczy do kontroli, a antybiotyki pod nadzorem

 

×