Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IGC: Mniejsza prognoza światowej produkcji zbóż ogółem w sezonie 2019/2020

Autor:

Dodano:

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) prognoza całkowitej produkcji zbóż w sezonie 2019/2020 r. spadła o 8 mln ton miesiąc do miesiąca do 2,148 mld ton.

Perspektywy światowej produkcji zbóż ogółem (pszenica i zboża paszowe w 2019/20 r. zostały obniżone o 8 mln ton (miesiąc do miesiąca) do 2,148 mld ton, z obniżeniem zbiorów pszenicy (m.in. dla UE, Rosji i Kanady), kukurydzy (dla Chiny) i sorgo (dla USA).

Jeśli chodzi o międzynarodową produkcję kukurydzy w sezonie 2019/2020, IGC obniżyła swoją prognozę o 3 mln ton do 1,092 mld ton, co wynika głównie z bardziej pesymistycznych perspektyw dla Chin. 

Korekty konsumpcji (głównie dla pszenicy, kukurydzy i sorgo) pochłaniają prawie 3 mln ton prognozowanego popytu, ale przewiduje się, że zużycie wzrośnie o 1 proc. (rok do roku), osiągając nowy szczyt wynoszący 2,184 mld ton.

Prognoza światowych zapasów spadła o 3 mln ton (miesiąc do miesiąca), ponieważ redukcja dla pszenicy jest częściowo zrównoważona przez wzrost dla kukurydzy.

Przy 370 mln ton (+ 1 proc. rok do roku) prognoza handlu jest nieznacznie zmieniona miesiąc do miesiąca.

×