Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mazowieckie: Pierwszy w powiecie płockim przypadek ASF u padłego dzika

Autor:

Dodano:

U padłego dzika znalezionego na polu w miejscowości Drwały pod Wyszogrodem (Mazowieckie) wykryto wirusa afrykańskiego pomoru świń – ASF. To pierwszy przypadek wystąpienia tej choroby u dzika na terenie powiatu płockiego. Dotąd nie stwierdzono jej u zwierząt hodowlanych.

W związku z potwierdzeniem ASF u padłego dzika, w najbliższym czasie, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia, Komisja Europejska ustanowi na terenie powiatu płockiego obszar objęty ograniczeniami, tzw. strefę czerwoną - poinformował we wtorek powiatowy lekarz weterynarii Marek Sankiewicz.

- Najważniejsze jest obecnie to, aby rolnicy stosowali zasady bioasekuracji i zabezpieczali swoje gospodarstwa oraz hodowle trzody chlewnej - zaapelował Sankiewicz podczas wtorkowej konferencji prasowej w płockim starostwie. Wśród niezbędnych działań wymienił m.in. ogrodzenia i maty dezynfekcyjne w gospodarstwach rolnych, a także oddzielenie trzody chlewnej od innych zwierząt hodowlanych oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny, zwłaszcza po pobycie w lasach.

- Konsekwencją wykrycia dzika zakażonego ASF w powiecie płockim będzie na pewno wprowadzenie strefy czerwonej. Być może stanie się to już pod koniec tego tygodnia. Najpóźniej strefa ta zostanie ogłoszona na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też będzie wiadomo, jaki obszar powiatu zostanie nią objęty. Wszystko zależy od uzgodnień między naszymi, centralnymi władzami weterynaryjnymi a odpowiednim przedstawicielstwem Komisji Europejskiej - oświadczył Sankiewicz.

Wyjaśnił, że wprowadzenie czerwonej strefy oznaczało będzie m.in., że każdy transport trzody chlewnej do ubojni lub innej hodowli będzie podlegał badaniom krwi, która będzie pobierana od pewnej liczby zwierząt, w zależności od wielkości stada - transport będzie możliwy po wydaniu świadectwa zdrowia dla zwierząt.

- Chciałbym zaapelować do rolników, zwłaszcza do hodowców, aby bardzo mocno zainteresowali się sytuacją związaną z wykryciem wirusa ASF u padłego dzika - podkreślił starosta płocki Mariusz Bieniek. Przypomniał, że obecnie cały powiat płocki objęty jest strefą żółtą. - Na pewno strefa czerwona, czyli z obostrzeniami dotyczącymi hodowli czy sprzedaży trzody chlewnej, a przede wszystkim bioasekuracji, obejmie gminę Wyszogród. Jaki jeszcze obszar dodatkowy zostanie objęty ewentualnie tą strefą, to będzie wynikało z rozporządzenia - zaznaczył starosta płocki.

I dodał: - Zależy nam bardzo mocno na tym, aby zaapelować do wszystkich, którzy prowadzą hodowle, produkcję trzody chlewnej, aby wykorzystali ten czas, jaki pozostał do wprowadzenia strefy czerwonej i jeśli to możliwe, dokonywali sprzedaży tego co dzisiaj mają, póki jeszcze nie ma obostrzeń. Jak ocenił, rolnicy z powiatu płockiego powinni też "przemyśleć dalsze nakłady na kolejne rzuty hodowli" trzody chlewnej ze względu na możliwe konsekwencje ekonomiczne dla poszczególnych gospodarstw rolnych.

Starosta płocki dodał, że po potwierdzeniu obecności wirusa ASF u padłego dzika znalezionego w miejscowości Drwały odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych powiatu płockiego, na którym omówiono procedury, jakie powinny być wdrożone w najbliższym czasie, w tym dotyczące zasad bioasekuracji.

W komunikacie, dotyczącym pierwszego przypadku ASF u dzika na terenie powiatu płockiego, tamtejszy powiatowy lekarz weterynarii przypomniał m.in., iż należy "zgłaszać wszelkie niepokojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby" u trzody chlewnej, a gdyby doszło do takiego przypadku, pozostawić zwierzęta w miejscu ich przebywania, nie wywozić z gospodarstwa rolnego padłych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.

Po ewentualnym odkryciu padłego dzika konieczne jest np. oznakowanie miejsca znaleziska i zgłoszenie tego faktu służbom weterynaryjnym. Nie można dotykać padłego dzika. Osoby mające kontakt z dzikiem lub będące w jego pobliżu przez następne 72 godziny nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywana jest trzoda chlewna - podkreśla powiatowy lekarz weterynarii w Płocku. Jak dodaje, z uwagi na zagrożenie ASF nie należy: spuszczać psów ze smyczy, pozostawiać w lesie odpadków żywnościowych, a także wywoływać hałasu, który powoduje płoszenie dzików.

×