Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

MRiRW: do 2 września br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Autor:

Dodano:

Do 2 września br. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego - poinformował resort rolnictwa. Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów; wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi od 1 do 31 października br.

"Rozpoczął się drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, który będzie trwał do 2 września br." - czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort przypomina, że producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, powinni złożyć wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu. Do wniosku należy załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku.

"Rolnicy ubiegający się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, powinni dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu wg. stanu na 31 grudnia 2018 r." - napisano.

Ministerstwo przypomniało, że rolnik może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku. "Organ wydający decyzję, do którego rolnik już w pierwszym terminie złożył dokument o liczbie DJP (duża jednostka przeliczeniowa) bydła, nie powinien żądać przedłożenia kolejnego dokumentu przy składaniu przez tego producenta wniosku również w drugim terminie" - napisano.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi od 1 do 31 października 2019 r.

×