Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spadek notowań globalnym rynku mleka

Autor:

Dodano:

Po ostatnim wzroście nastąpił spadek notowań na giełdzie Global Dairy Trade, która w dużym stopniu oddziałuje na ceny globalne.

Ostatnia aukcja na giełdzie Global Dairy Trade (6.08) zakończyła się spadkiem notowań produktów mlecznych. Przyczyna była duża podaż. Ogólny indeks cenowy podczas tej sesji spadł o 2,6 proc.

Nastąpił spadek notowań większości kategorii produktów mlecznych, z których największe objęły: kazeinę (-11,5 proc.), maślankę w proszku (-5,6 proc.) oraz masło (-5,1 proc.).

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – spadek o 5,1 proc.,
• Masło – spadek o 5,5 proc.,
• Maślanka w proszku – spadek o 5,6 proc.,
• Ser Cheddar – spadek o 2,0 proc.,
• Laktoza – spadek o 11,5 proc.,
• Kazeina podpuszczkowa – spadek o 1,3 proc.,
• Odtłuszczone mleko w proszku – spadek o 1,6 proc.,
• Serwatka w proszku – nie oferowana
• Pełne mleko w proszku – spadek o 1,7 proc.

 

×