Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

USDA: Spadek prognozy światowej produkcji pszenicy i wzrost dla kukurydzy

Autor: JK

Dodano: 13-08-2019 10:04

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) sierpniowa prognoza wskazuje, że światowe dostawy pszenicy w sezonie 2019/2020 zostały zmniejszone o 4,5 mln ton, głównie w wyniku mniejszej produkcji w kilku krajach eksportujących.

Spadki produkcji wynikają z redukcji o 2 milionów ton dla Turcji, zarówno na podstawie zaktualizowanego oszacowania powierzchni zbiorów, jak i niższego plonu. Prognozy dla UE, Kazachstanu i Rosji zostały obniżone odpowiednio o 1,3 miliona ton, milion ton i 1,2 miliona ton.

Redukcje te opierają się na wynikach żniw potwierdzających straty plonów spowodowane czerwcowymi suszami w regionach uprawy pszenicy ozimej oraz narastającą suszą na obszarach uprawy pszenicy jarej w Rosji i Kazachstanie. Produkcja w Mołdawii również spadła o 0,2 miliona tony. Częściowe skompensowane jest to wzrostem produkcji o pół miliona ton w Argentynie i o 0,2 miliona ton w przypadku Ukrainy.

Prognozowany globalny eksport pszenicy w sezonie 2019/2020 zmniejszy się o pół miliona ton, co wynika z redukcji o 1,0 milion ton w przypadku Kazachstanu i o pół miliona ton w przypadku UE i Rosji. Częściowe skompensuje to wzrost o 0,7 miliona ton eksportu z USA i wzrost po pół miliona ton w przypadku Argentyny i Ukrainy.

Prognozowana światowa konsumpcja w sezonie 2019/2020 jest niższa o 2 miliony ton zarówno przy zmniejszonym zużyciu na cele paszowe, jak i zużyciu na cele żywnościowe i konsumpcję przemysłową. Ponieważ zapasy maleją szybciej niż zużycie, globalne zapasy końcowe pszenicy są skorygowane o 1,1 miliona ton do 285,4 miliona ton, ale nadal pozostają rekordowo duże.

Perspektywy dla zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 w sierpniowej prognozie dotyczą większej produkcji, zwiększonego handlu i większych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem. Prognozuje się, że produkcja kukurydzy na Ukrainie będzie rekordowo wysoka, co odzwierciedla wzrost zarówno powierzchni, jak i plonów. Oczekuje się, że niskie temperatury i deszcz podczas poprawią perspektywy plonów. Produkcja kukurydzy w UE wzrosła, ponieważ wzrosty w Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii z nawiązką zrównoważyły ​​spadki w przypadku Polski, Francji i Niemiec. Prognoza produkcji jęczmienia została zwiększona dla Argentyny i Rosji, ale obniżona dla Turcji, UE i Kazachstanu.

Główne globalne zmiany handlu zagranicznym zbożami paszowymi w sezonie 2019/2020 obejmują wzrost eksportu kukurydzy z Ukrainy i Serbii, z częściową kompensacją dla Rosji. Zwiększony przywóz kukurydzy w sezonie 2019/2020, w dużej mierze odzwierciedlając wzrosty w UE i Indonezji. W przypadku Chin prognozowane zużycie kukurydzy na paszę i zużycie resztkowe są niższe.

Zagraniczne zapasy końcowe kukurydzy są wyższe w porównaniu do ubiegłego miesiąca, głównie, co odzwierciedla wzrosty w Chinach, UE, na Ukrainie i w Turcji, częściowo skompensowane przez redukcje w Argentynie i Indonezji.

×