Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Termin siewu rzepaku ozimego

Autor:

Dodano:

Najlepszy możliwy termin siewu różni się w zależności od regionu, warunków panujących w danym sezonie uprawy.

Rzepak ozimy w naszym kraju sieje się przez cały sierpień do początku września. Optymalne terminy przypadają najwcześniej na wschodzie Polski i przesuwają się w kierunku na zachód kraju (szczegóły w załączonej mapce). Brać trzeba pod uwagę, że zalecenia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin na podstawie danych wieloletnich i opublikowane zostały ponad 20 lat temu, a od tego czasu obserwujemy stopniowe ocieplanie klimatu i zacieranie się pór roku. Dlatego za optymalny termin przyjąć można pierwsze dni z zalecanych terminów.

Wczesne siewy korzystnie wpływa na rozwoju silnego systemu korzeniowego rozety rzepaku, ale zwiększają ryzyko wymarznięcia upraw z uwagi na nadmierne wybujanie roślin. Rzepaki wymagają wówczas często kilkukrotnej regulacji pokroju, zwłaszcza przy ciepłej i długiej jesieni.

Natomiast rzepak zasiany zbyt późno może nie zdążyć odpowiednio się rozwinąć do czasu wejścia w spoczynek zimowy, będzie miał niską biomasę, a ta jest podstawą do uzyskania wysokiego plonu. Przyjmuje się, że siew rzepaku ozimego opóźniać można do 7 dni, wówczas obniżka plonu sięga poziomu kilku proc. to 7 dni. Natomiast opóźnienie terminu do dwóch tygodni to już 10 proc. niższy plon.

Rzepak potrzebuje 75 -80 dni jesiennej wegetacji, aby był w stanie wystarczająco dobrze rozwinąć się zanim wejdzie w spoczynek zimowy. Ten okres powinien zapewnić mu sumę średniodobowych temperatur na poziomie 850 st. C.

×