Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Siła wyższa to podstawa do niewysiania międzyplonu ścierniskowego

Autor:

Dodano:

Rolnik, który nie dokonał siewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako EFA i który nie może dokonać kompensacji na poziomie gospodarstwa innym elementem EFA - a sytuacja ta miała miejsce wyłącznie z powodu wystąpienia trudnych warunków agrometeorologicznych (np. bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa) – ma podstawy do wystąpienia o potraktowanie takiej sytuacji jako siły wyższej.

20 sierpnia minął termin wysiewu międzyplonu ścierniskowego. ARiMR przypomina, że  jeśli z powodu niekorzystnych warunków agrometeorologicznych (np. bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa) rolnik nie mógł dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego (zadeklarowanego jako element EFA) może to być zakwalifikowane jako przypadek działania siły wyższej.

Nie dotyczy to wszystkich, „ponieważ termin, w jakim rolnik mógł dokonać siewu międzyplonu jest zależny od terminu zbioru przedplonu, co mogło mieć miejsce nawet na początku lipca (termin wysiewu międzyplonu ścierniskowego jako obszaru proekologicznego trwa od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia), a więc w okresie, kiedy na danym obszarze mogły wystąpić warunki umożliwiające wysiew międzyplonu ścierniskowego. Część rolników, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli dokonać terminowego wysiewu międzyplonu ścierniskowego może posiadać w gospodarstwie więcej obszarów EFA niż wymagane 5%. W takim przypadku, jeśli rolnik zadeklarował międzyplony ścierniskowe w celu wypełnienia tych 5%, ma on możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA, które posiada w gospodarstwie w celu <skompensowania> nieobsianej powierzchni międzyplonu.”

Jeżeli rolnik nie może wykonać zobowiązań związanych z utrzymaniem obszarów proekologicznych, w wyniku zaistnienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, powinien powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR o zaistnieniu takich okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności wraz z dowodami potwierdzającymi ich wystąpienie, należy złożyć w terminie 15 dni od dnia, w którym rolnik będzie miał taką możliwość.

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, uznanie, że wystąpiła siła wyższa jest podstawą do uniknięcia kar administracyjnych z tytułu zaniechania realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.

"Siła wyższa” to element przepisów, znany od lat.

Więcej o tych zasadach: Co zrobić, jeśli nie można wykosić mokrego TUZ?

×