Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Od 16 października ruszają wyższe zaliczki dopłat

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 30-08-2019 05:22

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – Komisja Europejska postanowiła o zwiększeniu z powodu suszy wysokości zaliczek dopłat, wypłacanych od 16 października. Zapowiedziano też derogację dotyczącą zazielenienia.

Z 50 do 70 proc. rosną zaliczki dopłat bezpośrednich, a z 75 proc. do 85 proc. zaliczki płatności obszarowych. Polska nigdy dotąd nie wypłaciła zaliczek płatności obszarowych, jak tłumaczono, te płatności i tak są wypłacane w całości od 16 października.

W ramach zaliczek płatności obszarowych wypłacane byłyby zaliczki do: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”, „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej”.

Ponadto – jak informuje MRiRW - podjęto decyzję umożliwiającą skorzystanie z derogacji dotyczącej zazielenienia. Rolnicy uzyskają większą elastyczność w użytkowaniu ziemi, która normalnie nie byłaby wykorzystywana do produkcji. Postanowiono dopuścić stosowanie odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA.  Decyzja KE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zwiększenia możliwości wykorzystania dostępnych gruntów na cele paszowe w związku z suszą.

„W ramach odstępstwa rolnicy będą mieli możliwość wysiania międzyplonu składającego się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się z co najmniej z dwóch gatunków roślin. Ponadto za międzyplony w ramach EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych, uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.

Dodatkowo zgodnie z decyzją rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime” – informuje MRiRW.

- Od początku ekstremalnych zjawisk klimatycznych uważnie śledzimy sytuację i jesteśmy gotowi wspierać naszych rolników. Komisja utrzymywała bliskie kontakty ze wszystkimi państwami członkowskimi i zareagowaliśmy szybko na zgłoszone potrzeby. Środki te powinny odciążyć europejskich rolników finansowo i ochronić ich przed brakiem pasz dla zwierząt – ocenił komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan.

Decyzje podjęto 28 sierpnia, pakiet środków zostanie formalnie przyjęty na początku września.

 

×