Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KRUS: Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń

Autor:

Dodano:

KRUS informuje, że  1 września 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

·         70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 387 zł 50 gr,

·         130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 6 291 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 14 sierpnia 2019 r. prezes ZUS, w związku z ogłoszeniem przez prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2019 r. (4 839 zł 24 gr).

 

×