Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czy państwo zapłaci za utylizację padłych dzików?

Autor:

Dodano:

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelował do resortu rolnictwa o pokrycie przez budżet państwa kosztów utylizacji padłych dzików znalezionych na prywatnych terenach.

Na początku lipca br. zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystosował pismo do resortu rolnictwa, w którym zwrócił uwagę na problemy związane z pokrywaniem kosztów utylizacji padłych dzików znalezionych na gruntach należących do rolników. Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymona Giżyńskiego, koszty usuwania i utylizacji zwłok dzików wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń leżą na barkach właścicieli terenów, na których znaleziona szczątki zwierząt. Właściciele tychże terenów mogą jednak ubiegać się o refundację kosztów utylizacji w wysokości do 170 zł.

Zdaniem KRIR obecna sytuacja jest szkodliwa, gdyż stwarza ona ryzyko, że ze względu na wysokie koszty utylizacji rolnicy i właściciele lasów zaprzestaną zgłaszania przypadków występowania padłych dzików. Taka sytuacja uniemożliwi skuteczną walkę z wirusem ASF. Dlatego też zarząd KRIR zaapelował do przedstawicieli resortu rolnictwa o jak najszybszą zmianę prawa, pozwalająca na pokrycie kosztów utylizacji zwierząt przez budżet państwa.

×