Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Apel ministra rolnictwa do firm skupujących produkty rolne

Autor:

Dodano:

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do przedsiębiorców, by w związku z suszą tj. przyczyną niezależną od rolników, nie byli oni karani za niewywiązanie się z umów na dostawy produktów rolnych.

"Rolnicy dotknięci skutkami suszy, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogą wywiązać się z umów na dostarczenie produktów rolnych nie powinni być traktowani przez przedsiębiorców skupujących w sposób restrykcyjny" - czytamy komunikacie resortu rolnictwa.

Zdaniem ministra, przedsiębiorcy powinni umożliwić rolnikom rozliczenie umowy w inny sposób, np. poprzez rozliczenie innym towarem czy też przeniesienie niedostarczonej ilości na zbiory przyszłoroczne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że "zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych umowa na dostarczenie produktów rolnych musi zawierać wymagane prawem elementy, w tym m.in. postanowienia mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. suszy)".

- Za wadliwą umowę, w której np. brak jest zapisów mających zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej kara wynosi 1 proc. zapłaty za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy. Gdy umowa nie spełnia więcej niż jednego z warunków, kary pieniężne dla nabywcy sumują się, z tym że łączna kara pieniężna nie może przekroczyć 5 proc. zapłaty - wyjaśnił resort rolnictwa.

Kontrole prawidłowości zawierania umów przeprowadza właściwy dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

"Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina również, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedsiębiorcy skupujący produkty rolne, wymuszający jednostronnie na rolnikach niekorzystne dla nich rozwiązania, po przeprowadzeniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania wyjaśniającego, mogą zostać uznani jako podmioty stosujące praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Takie działanie zagrożone jest dotkliwą karą finansową w wysokości do 3 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary" - napisano w komunikacie. 

×