Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spadek cen zbóż na światowych rynkach na koniec tygodnia

Autor:

Dodano:

Piątkowe notowania kontraktów terminowych na zboża na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Najwięcej straciła kukurydza na CBOT- 1,2 proc.

Miniony tydzień na światowym rynku zbóż nie był zbyt korzystny dla producentów. Ceny spadały, w większości wyznaczając kilkumiesięczne (a w przypadku pszenicy na MATIF 1,5 roczne) dołki notowań. Pszenica na paryskiej giełdzie jest o ponad 1/5 tańsza niż w ubiegłym roku o tej porze. Niskie notowania pszenicy to w dużej mierze konsekwencja rosnących prognoz produkcji. Przypomnę, że pod koniec sierpnia Międzynarodowa Rada Zbożowa podniosła prognozę światowej produkcji pszenicy o 1 mln t (w stosunku do poprzedniego raportu) do rekordowych 764 mln t (poprzedni rekord zbiorów sprzed dwóch sezonów wyniósł 761 mln t, a w ub. sezonie zebrano zaledwie 733 mln t). W przyszłym tygodniu USDA opublikuje najnowszy miesięczny raport na temat m.in. światowego bilansu zbóż, który może mieć kluczowe znaczenie dla najbliższych notowań kontraktów zbożowych.

Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek potaniała o 0,3 proc. i kosztowała 158,50 euro/t (688 zł/t) i jest o 21,8 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze, a przez ostatni tydzień cena spadła 3,5 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym obniżyła się o 0,3 proc. i wyniosła 161,00 euro/t (699 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 10,6 proc. W ujęciu tygodniowym zniżka wyniosła 1,2 proc.

Pszenica na CBoT potaniała w piątek 0,8 proc. i kosztowała 169,11 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r cena obniżyła się o 5,3 proc, ale przez ostatni tydzień wzrosła o 2,0 proc. Cena kukurydzy na giełdzie w Chicago spadła o 1,2 proc. do 134,84 USD/t., a przez ostatni rok obniżyła się o 3,1 proc., natomiast przez ostatni tydzień spadła aż o 4,3 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,31 proc. (158,50 euro/t- 788 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,81 proc. (169,11 USD/t - 665 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,31 proc. (161,00 euro/t - 699 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,15 proc. (134,84 USD/t- 530 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10

×