Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Szwecja: Podrożały grunty rolne

Autor: JK

Dodano: 09-09-2019 09:48

W Szwecji ceny zakupu gruntów ornych i użytków zielonych znacznie wzrosły.
Szwedzki urząd rolniczy na podstawie badań urzędu statystycznego, podał, że w 2018 r. należało średnio zapłacić 8435 euro za jeden hektar gruntów ornych.

Cena zakupu wzrosła o ponad 8 proc. w porównaniu z 2017 rokiem.

W przypadku użytków zielonych średnia krajowa cena wynosiła 3 283 euro / ha, czyli o prawie 10 proc. więcej niż w poprzednim roku.

W poszczególnych regionach Szwecji występują znaczne różnice w cenie. Według szwedzkiego urzędu rolniczego, w najbardziej wysuniętej na północ części Górnej Norrlandy na hektar gruntów ornych w 2018 r. wynosi średnio 1 500 euro, a użytków zielonych 577 euro / ha.

×