Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Termin siewu jęczmienia ozimego

Autor:

Dodano:

We wschodnich rejonach kraju rolnicy szykują się do siewu jęczmienia ozimego. Im jesień jest cieplejsza i dłuższa tym później przypada optymalny termin siewu zboża. Zarówno nadmierne przyspieszanie terminu siewu, jak i jego opóźnianie niosą ze sobą negatywne skutki.

Jęczmień ozimy wysiany zbyt wcześnie to większe prawdopodobieństwo porażenia chorobami, szczególnie mącznikiem prawdziwym. Z kolei późny siew to wolniejszy wzrost roślin i ryzyko wejścia w spoczynek zimowy niedostatecznie rozkrzewionego zboża.
Agrotechniczny termin siewu jęczmienia ozimego w warunkach przeciętnej jesieni przypada:

Odmiany mieszańcowe (jęczmień hybrydowy) jęczmienia ozimego wysiewa się najczęściej kilka dni później, choć nie zawsze. Podczas chłodniejszych warunków jęczmień hybrydowy może być siany krótko po 10 września Optymalne terminy przypadają:

Zalecana norma wysiewu odmian konwencjonalnych w terminie optymalnym to średnio 270-330 kiełkujących ziaren/m2, odmian mieszańcowych 170-240 kiełkujących ziaren/m2. Normę wysiewu oblicza się ze wzoru (MTZ x obsada)/siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha. Informację dotyczące MTZ, siły kiełkowania podane są na workach przy zakupie materiału siewnego.

Przy późniejszym terminie siewu i słabszych stanowiskach obsadę zwiększa się o ok. 10 proc, a przy wcześniejszym redukuje. Należy kierować się zasadą: im wcześniej tym mniej, im później tym więcej i każdorazowo konfrontować ustaloną normę z zaleceniami wskazanymi dla poszczególnych odmian oraz warunkami siedliskowymi.

×