Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Branża mleczarska potrzebuje młodych rolników

Autor: Iwona Dyba

Dodano: 10-09-2019 12:13

Cała Europa, a myślę, że i cały świat stara się dzisiaj, by zatrzymać młodych rolników, producentów mleka na wsi. Bez nich, po prostu nie będziemy mieli surowca. Wszelkie propozycje przedstawiane przez organizacje Unii Europejskiej zmierzają do tego, aby dość intensywnie wspierać, tych którzy decydują się na pozostanie na wsi ale też, by wspierać rozwój całej infrastruktury na wsi, w tym również cyfrowej – mówi Agnieszka Maliszewska dyrektor biura Polskie Izby Mleka.

Agnieszka Maliszewska, podczas 17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego wspominała o konieczności wspierania młodych rolników do tego, by chcieli kontynuować rodzinną produkcję i dalej rozwijać swoje gospodarstwa.

Jednym z przykładów transformacji cyfrowej, przedstawianych podczas 17 MFM był wykład Jakoba Reinholda z Wydziału Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, który przedstawił przykłady cyfryzacji w niemieckim sektorze mleczarskim. – Najbardziej powszechnymi urządzeniami w zakresie możliwości cyfrowych są roboty udojowe, urządzenia czyszczące systemy wentylacyjne oraz automatyczne podajniki paszy. Szacuje się, że w 2016 r. w 5,5 tys. niemieckich gospodarstw użyto ok. 7800 automatycznych systemów udojowych (ASU). Zebrane dane wykazały, że automatyzacja pozwala zwiększyć średnio w gospodarstwach mleczność stad o 7 proc.

Jakob Reinhold podkreślał, że transformacja cyfrowa charakteryzuje się skuteczniejszym wykorzystaniem środków, jest zjawiskiem przyjaznym dla zwierząt oraz zapewnia zrównoważoną produkcję żywności o wysokiej jakości, jednocześnie usprawniając procesy związane z pracą.

Ważną konkluzją było stwierdzenie, że transformacja cyfrowa oferuje możliwości ale wymaga również poważnych przemyśleń dotyczących pozycji rolnika. Według Federalnego Ministerstwa Polityki Żywnościowej i Rolnictwa czas pracy biurowej wzrośnie o ok. 20 proc., przy czym czas pracy w oborze zmniejszy się o 35 proc.

Zdaniem badaczy w ciągu najbliższych 20 lat, 42 proc. istniejących miejsc pracy przejdzie transformację cyfrową. Rolnik musi aktywnie kształcić się dalej, by być gotowym na zmieniające się środowisko pracy – Współpraca naukowców, rolników i społeczeństwa musi ulec poprawie, abyśmy mogli w pełni wykorzystać potencjał transformacji cyfrowej – tłumaczył Jakob Reinhold.

×