Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zielona Pola kukurydzy z Osadkowskim

Autor:

Dodano:

Firma Osadkowski zaprasza rolników na Zielone Pola kukurydzy zlokalizowane w różnych częściach kraju. Nasza redakcja odwiedziła Grodzisk Wielkopolski. Wraz z rolnikami lustrowaliśmy tegoroczną plantację obsianą kilkudziesięcioma odmianami kukurydzy o różnej wczesności i typach użytkowych.

Wśród kolekcji odmian kukurydzy będących w ofercie dystrybutora polecano odmiany, które mogą być uprawiane na ziarno, m.in:

Frendli CS (FAO 220) z hodowli Caussade. To mieszaniec pojedynczy o wysokim potencjale plonowania, szybkim wigorze wiosennym. Ziarno typu flint. Odznacza się dobrą zdrowotnością łodyg i całych roślin - niską podatnością na choroby liści i fuzariozę kolb. Znosi okresowe niedobory wody. Odmiana szybko schodzi z pola i może być przedplonem dla pszenicy ozimej.

RGT Afixx (FAO 230) z hodowli Ragt Semences. To mieszaniec pojedynczy o wysokim potencjale plonowania, szybkim wigorze wiosennym. Odznacza się wysoką zdrowotnością łodyg i całych roślin - niską podatnością na choroby liści i fuzariozę kolb. Znosi okresowe niedobory wody i nadaje się na słabsze stanowiska oraz glebowy mozaikowate.

ES Meteorit (FAO 240) to mieszaniec dwuliniowy wywodzący się z hodowli Euralis Semences, do Krajowego Rejestru (KR) wpisany w 2016 r. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Odznacza się też podwyższoną stabilnością plonowania i szybkim oddawaniem wody z ziarna zarówno podczas dojrzewania na polu, jak i przy dosuszaniu. Wysokość roślin poniżej średniej. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. Dość duża odporność na fuzariozę kolb, głownie kukurydzy i omacnicę prosowiankę. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Odmianę charakteryzują średnie wymagania glebowe oraz wysoka tolerancja na suszę.

SY Rotango (FAO 240) od Syngenta. To mieszaniec trójliniowy (TC), średniowczesny, przeznaczony do uprawy na ziarno i CCM, wpisany do KR w 2015 r. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Struktura kolb dość korzystna (udział rdzeni poniżej średniej). Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy mała, na głownie – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni, w okresie dojrzewania ziarna liście częściowo pozostają zielone.

DKC 3972 (FAO 260-270) z hodowli Monsanto. To mieszaniec pojedynczy o wysokim potencjale i stabilnym plonowaniu. Rośliny średniej wysokości, typ ziarna dent. Odznacza się wysoką zdrowotnością łodyg i całych roślin - niską podatnością na choroby liści i fuzariozę kolb. Szybki wigor roślin w początkowej fazie wegetacji, w okresie dojrzewania ziarna liście częściowo pozostają zielone. Odmianę charakteryzują średnie wymagania glebowe oraz wysoka tolerancja na suszę.

ES Hattrick (FAO 260) z hodowli Euralis Semences. To mieszaniec pojedynczy o wysokim potencjale i stabilnym plonowaniu, szybkim wigorze wiosennym. Rośliny dość niskie, typ ziarna dent. Odznacza się wysoką zdrowotnością łodyg i całych roślin. Odmianę charakteryzują średnie wymagania glebowe oraz wysoka tolerancja na okresowe susze. Spodziewana rejestracja w Polce w 2020 r.

LG 30.273 (FAO 260) z hodowli Limagrain. To mieszaniec dwuliniowy (SC), który w 2015 r. uzyskał wpis do KR. Plon ziarna dość duży. Udział osadki w masie kolby, nieco poniżej średniej, typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na głownię kolb duża, na fuzariozę kolb średnia do dużej, na fuzariozę łodyg dość mała. Na omacnicę prosowiankę średnia. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają.

P8816 (FAO 260) z hodowli Pioneer. mieszaniec pojedynczy SC o wysokim potencjale plonowania, szybkim wigorze wiosennym. Ziarno typu dent. U tej odmiany kolby są nisko osadzone, dzięki czemu rośliny nie wyłamują się na polu.

RGT Lipexx (FAO 270) od RAGT o wysokim potencjale plonowania. Dzięki ziarnu w typie dent kolby szybko osiągają dojrzałość zbiorczą. Charakteryzuje się dużymi kolbami (16-18 okółków), wysoką regularnością plonowania również przy występujących okresowo deficytach wody w trakcie wegetacji. Z zapewnień dystrybutora wynika, że odznacza się bardzo dobrą tolerancją na suszę. Odmiana jest polecana do intensywnej produkcji, w celu uzyskania jak najwyższych plonów bardzo suchego ziarna.

×