Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IERiGŻ: Prognozy średniego plonu korzeni buraka ok. 60 t/ha

Autor:

Dodano:

- We wrześniu br. rozpoczęto kampanię cukrowniczą 2019/2020. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych wynosi ok. 240 tys. ha i jest nieznacznie większa jak przed rokiem. Warunki pogodowe w okresie wegetacji były zmienne, ale na ogół niekorzystne – informuje w najnowszym Raporcie rolnym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie.

O tym, że kampania ruszyła na dobre pisaliśmy TUTAJ. IERiGŻ oszacował, że średni plon korzeni wyniesie ok. 60 t/ha, a technologiczny plon cukru ok. 9 t/ha.

- W związku z tym produkcja cukru wyniesie ok. 2150 tys. t. Produkcja będzie większa od krajowego zużycia (ok. 1800 tys. t) i konieczny będzie duży eksport – podaje Piotr Szajner.

Buraki cukrowe w bieżącej kampanii będą przerabiane w 17 cukrowniach, gdyż jedna cukrownia została wyłączona z produkcji.

- Ceny cukru na rynku krajowym zaczęły wykazywać tendencję wzrostową. W lipcu 2019 r. średnia cena zbytu cukru w workach wyniosła 1,68 zł/kg i była o 0,8 proc. wyższa niż w czerwcu br. oraz o 2,4 proc. niższa niż przed rokiem. W okresie styczeń-lipiec br. ceny te wzrosły o 7 proc. – czytamy w raporcie.

Cena zbytu cukru paczkowanego wzrosła w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 3 proc. do 2,04 zł/kg oraz była o 37,8 proc. wyższa niż przed rokiem.

- Od początku 2019 r. ceny cukru paczkowanego wzrosły o 8,5 proc. Ceny detaliczne cukru wykazują silną tendencję wzrostową. Średnia cena detaliczna w lipcu 2019 r. wyniosła 2,58 zł/kg i była o 1,2 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 31 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2018 r. W okresie styczeń-lipiec ceny wzrosły o 14,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. – informuje Instytut.

Należy podkreślać, że wzrost cen jest niekorzystny dla konsumentów, w tym dla przedsiębiorstw wtórnego przetwórstwa żywności, gdyż będzie skutkował wyższymi kosztami przetwórstwa, ale pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczno-finansową przemysłu cukrowniczego w 2019 r.

×