Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

PDO 2019: Plon rzepaku jarego

Autor:

Dodano:

Opublikowano „Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych rzepaku jarego 2019”. Jak plonował w tym wyjątkowo suchym roku?

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych upowszechnił wyniki badań PDO dla jarej formy rzepaku.

- Średnie wyniki plonowania odmian w roku 2019 przedstawiono na tle wyników z dwóch poprzednich lat – 2018 i 2017. W syntezie uwzględniono wyniki z 10 doświadczeń. W roku 2019 średni plon nasion wszystkich badanych odmian wyniósł 24,3 dt z ha i był wyższy w porównaniu do roku 2018 o 2 dt z ha (9 proc.), a do roku 2017 mniejszy o 0,5 dt z ha (2 proc.). Plon nasion obliczono przy wilgotności 9 proc. – wynika z badań.

Plon wzorca w 2019 r. kształtował się na poziomie 23,1 dt/ha, w roku 2018 – 21,6 dt/ha, a w 2017 r. – 24,3 dt/ha.

Najlepiej wśród odmian populacyjnych wypadły takie odmiany jak:
- Bruno – 105 proc. plonu wzorca,
- Karo – 103 proc. plonu wzorca.

W wypadku odmian mieszańcowych najlepiej zaprezentowały się takie kreacje jak:
- Lagonda – 120 proc. plonu wzorca,
- Lumen – 119 proc. plonu wzorca,
- Lexus – 114 proc. plonu wzorca,
- Brander (CCA) – 114 proc. plonu wzorca,
- INV105 (CCA) – 112 proc. plonu wzorca,
- Lancia – 111 proc. plonu wzorca,
- Legolas – 110 proc. plonu wzorca,
- INV115 (CCA) – 108 proc. plonu wzorca.

Warto dodać, że wzorzec w latach 2019, 2018 stanowiła średnia z 9 odmian populacyjnych; 2017 – średnia z 10 odmian populacyjnych.

×