Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KRUS: Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenie w IV kwartale 2019 r.

Autor:

Dodano:

KRUS informuje o wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie KRUS informuje, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2019 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 94,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

·      12 proc. emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

·      24 proc. emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

·      36 proc. emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

·      48 proc. emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

KRUS przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

·      rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 października 2019 r.

·      pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Więcej: krus.gov.pl

×