Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wybory do izb rolniczych do unieważnienia?

Autor:

Dodano:

Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych domaga się unieważnienia wyborów do izby rolniczych, przeprowadzonych 28 lipca.

Przypomnijmy – wybory te przeprowadzono na podstawie odmiennej od obowiązującej dotychczas interpretacji ustawy o izbach rolniczych, przyjmując, że posiadacze gruntów do 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji płatnika podatku rolnego z ustawy o izbach rolniczych – tym samym nie są członkami izb.

O problemie informowaliśmy jeszcze przed wyborami.

Więcej: O członkostwie w izbach rolniczych raz jeszcze

- To jedna z najpilniejszych spraw do załatwienia w następnej kadencji – mówi Władysław Serafin, prezes KZRKiOR. – Wybory do izb rolniczych powinny być ponownie przeprowadzone, gdyż 28 lipca odbyły się niezgodnie z prawem. Na podstawie błędnej wykładni prawnej sporządzono zafałszowane listy wyborcze i pozbawiono prawa wyborczego większość osób płacących podatek rolny. Wszystko po to, aby podać lepszą frekwencję i udawać, że izby pracują i są doceniane przez rolników. Tymczasem tzw. samorząd rolniczy nie ma żadnego wpływu na rolnictwo i znaczenia dla rolników. Dlatego – reagując na oburzenie rolników, ich skargi i interwencje - domagamy się unieważnienia tych wyborów i zmiany ustawy o izbach rolniczych. Jeszcze w tym roku powinny być zorganizowane kolejne wybory – na podstawie zmienionych przepisów.

KZRKiOR skierował do wójtów, prezydentów i burmistrzów pisma dotyczące nieprawidłowości przy sporządzeniu spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych.

Więcej: Izby rolnicze wybrane niezgodnie z prawem?

Z kolei Wiktor Szmulewicz zwrócił się do wojewodów z zapewnieniem, że zarzuty podnoszone przez KZRKiOR nie mają podstaw prawnych, a „spisy wyborców zostały sporządzone przez urzędy gmin zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2019 r.” Prosi o poinformowanie o tym urzędów gmin.

- Z zebranych przeze mnie informacji wynika, że głosowało w tych wyborach 65 tys. osób – mówi Władysław Serafin. – Gospodarstw rolnych powyżej 1 ha mamy około 1,4 mln. Podatników podatku rolnego użytków do 1 ha, odprowadzających podatek do izb rolniczych, jest około 4 mln. Rzeczywista frekwencja w stosunku do wszystkich członków izb rolniczych – płatników podatku rolnego wyniosła około 1 proc. Te wybory to farsa. Rolnicy powinni mieć prawdziwą reprezentację, walczącą o ich pozycję – za co płacą w podatku.

KZRKiOR wystąpił w tej sprawie do prezydenta, premiera, prezesa PiS, RPO, marszałków Sejmu i Senatu oraz do Klubów Parlamentarnych, a także skierował zawiadomienia do prokuratur i ministra sprawiedliwości. Jak twierdzi, naruszono Konstytucję, ustawę o izbach rolniczych, o podatku rolnym, z także kodeks karny.

Nad zmianami w ustawie o izbach rolniczych posłowie i rząd pracowali całą poprzednią kadencję – bez efektu.

Więcej: Zmian w izbach rolniczych nie będzie

 

 

×