Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ministerstwo rolnictwa przejęło od samorządu dwie kolejne szkoły rolnicze

Autor:

Dodano:

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podpisał we wtorek w Bydgoszczy dokument, na mocy którego powiat mogileński przekaże resortowi rolnictwa prowadzenie szkoły rolniczej w Bielicach, a powiat nakielski prowadzenie szkoły rolniczej w Samostrzelu.

Dzięki temu, od 2021 roku, do grupy resortowych szkół rolniczych dołączą jeszcze dwie z województwa kujawsko-pomorskiego - poinformował resort.

"Zakładamy, że wzorem wcześniej przejętych od samorządów szkół rolniczych, także i w tym przypadku zaowocują działania polegające na unowocześnieniu kształcenia w tych szkołach, polepszeniu warunków do nauki, otwarciu się na szerszą współpracę z wyróżniającymi się gospodarstwami rolnymi, pracodawcami i przedsiębiorcami, a także na wymianie doświadczeń z partnerami szkół zagranicznych" - powiedział cytowany w komunikacie minister.

Dodał, że ministerstwo chce, aby te placówki odpowiednio kształciły kadry dla branży rolniczej, wspierały rozwój nowoczesnego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, promowały region w którym funkcjonują.

Zdaniem Ardanowskiego, szkoły rolnicze powinny stać się jednym z ogniw transferu wiedzy do praktyki oraz kreowania procesów innowacji gospodarczych służących podnoszeniu poziomu i zwiększeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa. Stąd też decyzja o rozszerzeniu sieci resortowych szkół rolniczych.

W efekcie przeprowadzonych rozmów i negocjacji z samorządami powiatowymi, minister w latach 2017-2019 przejął do prowadzenia od jednostek samorządu terytorialnego 8 szkół, a od 1 stycznia 2020 roku planowane jest przejęcie kolejnej szkoły rolniczej. W ten sposób Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie jest organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad łącznie 53 szkołami rolniczymi w całym kraju - poinformował resort.

Szkoły funkcjonują w różnych województwach, w większości na terenach wiejskich. Kształcenie w nich obejmuje zagadnienia związane z rolnictwem, hodowlą zwierząt, weterynarią, mechanizacją rolnictwa i agrotroniką, a także gastronomią, obsługą konsumenta, czy też projektowaniem terenów zieleni oraz ogrodów.

×