Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KRIR: To MRiRW dokonało interpretacji ustawy dotyczącej członkostwa w izbach

Autor:

Dodano:

KRIR przyznaje, że MRiRW nie podważyło jej uchwały o zarządzeniu wyborów do izb – ale dokonało interpretacji ustawy, której nie podporządkowały się potem wszystkie gminy.

Krytykując sposób przeprowadzenia 28 lipca wyborów do izb rolniczych Władysław Serafin wskazał, że „na podstawie błędnej wykładni prawnej sporządzono zafałszowane listy wyborcze i pozbawiono prawa wyborczego większość osób płacących podatek rolny”.

Więcej: Wybory do izb rolniczych trzeba powtórzyć?

Po wysłuchaniu tych argumentów prezesa KZRKiOR poprosiliśmy o komentarz KRIR i odpowiedź na pytania: „czy wybory do izb zostały przeprowadzone w całym kraju na podstawie jednej zasady sporządzania list? Czy w poprzednich latach wybory też przeprowadzano na podstawie sporządzanych odmiennie list, co wynikało z różnej interpretacji ustawy?”

Odpowiedź nie zawiera odniesienia się do tych wskazanych problemów, ale pokazuje, że KRIR nie czuje się odpowiedzialna za zaistniałą sytuację, bo – jak twierdzi – listy sporządzono bez jej nadzoru, a na podstawie ustawy i… interpretacji ustawy, dokonanej przez MRiRW.

„Spis uprawnionych członków samorządu rolniczego do udziału  w wyborach do izb rolniczych został sporządzony przez urzędy gmin jako zadanie zlecone, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 poz. 1027) oraz na podstawie interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  18 kwietnia 2019 r. znak: SSO.dws.024.2.2019.

Wybory do izb rolniczych odbyły się zgodnie z przepisami w/w ustawy o izbach rolniczych.  Zaznaczyć należy przy tym, że na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ustawy  o izbach rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych jest uprawniona jedynie do zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przeprowadzania. Krajowa Rada Izb Rolniczych nie posiada ustawowych kompetencji do nadzorowania gmin w zakresie sporządzania przez gminy list wyborców.

Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych podjęte na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ustawy  o izbach rolniczych zostały przekazane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie nadzoru. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zakwestionował zgodności z prawem powyższych uchwał” – odpowiada KRIR.

Zatem to MRiRW – już po podjęciu przez KRIR uchwały o wyborach – nie kwestionując uchwały, zinterpretowało przepisy i określiło sposób tworzenia list wyborczych – któremu nie podporządkowały się wszystkie gminy. W efekcie wybory przeprowadzono na podstawie różnej interpretacji tych samych przepisów, obowiązujących od 17 lat – i w niektórych gminach na listach znaleźli się wszyscy płatnicy podatku rolnego, w innych – tylko właściciele areału powyżej 1 ha przeliczeniowego.

Kto wyciągnie wnioski z tej sytuacji?

Przypomnijmy, że MRiRW wcześniej wycofało się z zamiaru nowelizacji przepisów dotyczących izb rolniczych.

Więcej: Zmian w izbach rolniczych nie będzie

 

 

 

×