Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Powołano członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin Oleistych

Autor:

Dodano:

- Fundusz Promocji Roślin Oleistych, który właśnie rozpoczął działalność, jest jednym z ważniejszych spośród wszystkich dziesięciu już działających - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Powołania 9. członkom Komisji Zarządzającej Funduszem wręczył minister Ardanowski.

Celem utworzonego funduszu jest wspieranie marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych, tj.: rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi oraz przetworów pochodzących z ich przetworzenia, lub produktów pszczelich tj.: miodu, pyłku kwiatowego, propolisu oraz mleczka pszczelego.

Z Funduszu Promocji Roślin Oleistych skorzystają również pszczelarze, którzy dostaną 15 proc. środków gromadzonych przez fundusz na wsparcie pszczelarstwa.
Do zadań powołanej dziś Komisji należeć będzie reprezentowanie interesów branż, ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi funduszu, opracowanie strategii promocji, a także ustalenie planu finansowego funduszu na dany rok.

Środki, którymi będzie dysponował Fundusz Promocji Roślin Oleistych będą pochodziły z wpłat, do których zobowiązany jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych (rzepak, rzepik, soja, len i konopie), bez względu na ich przeznaczenie. Wysokość wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych będzie wynosiła 0,2 proc. wartości netto od roślin oleistych (będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, środki finansowe funduszy promocji nie są środkami publicznymi w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Jak podaje Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Komisja Zarządzająca FPRO składa się z pięciu członków reprezentujących producentów, w tym:
– czterech reprezentujących producentów roślin oleistych:
Agata Kuczyńska (KZPRiRB),
Marek Kałużyński (KZPRiRB),
Mariusz Olejnik (KZPRiRB) – przewodniczący Komisji Zarządzającej FPRO,
Tomasz Obszański (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”)
– jednego producenta produktów pszczelich,
– trzech członków reprezentujących zakłady przetwórcze roślin oleistych:
Agnieszka Jastrzębska (PSPO),
Ewa Myśliwiec (PSPO) – zastępca przewodniczącego Komisji Zarządzającej FPRO,
Radosław Stasiuk (PSPO),
- członka reprezentującego izby rolnicze.

Źródło: MRiRW

×