Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pszenica na paryskiej giełdzie najdroższa od prawie 3 miesięcy

Autor: Tomasz Roszkowski

Dodano: 09-10-2019 15:02

Wczorajsze notowania kontraktów terminowych na zboża na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Najwięcej zyskała kukurydza na CBOT 2,3 proc.

Wczorajsze notowania przyniosły wzrost cen kontraktów zbożowych na światowych giełdach. Ceny wzrosły dość znacznie wyznaczając nowe kilkumiesięczne maksima cenowe. Najwięcej zyskała amerykańska kukurydza – z obawy na zbliżający się atak zimy, który prawdopodobnie znacznie zredukuje zbiory tego ziarna w USA w obecnym sezonie. To przełożyło się na wzrost pozostałych zbóż na światowych rynkach.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu podrożała o 0,8 proc. i kosztowała 178,00 euro/t (771 zł/t) i jest o 12,3 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze, ale jest obecnie najdroższa od 12 lipca br. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym podniosła się o 0,5 proc. i wyniosła 165,00 euro/t (715 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 5,0 proc. Obecnie cena jest najwyższa o 27 lipca br.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym podrożała o 2,2 proc. i kosztowała 183,81 USD/t osiągając najwyższą wartość od 29 lipca br. Natomiast w ujęciu r/r cena obniżyła się o 2,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 2,3 proc. do 155,80 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 8,0 proc. Wyznaczona wczoraj cena jest najwyższa od 09 sierpnia br.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,85 proc. (178,00 euro/t - 771 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 2,25 proc. (183,81 USD/t - 724 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,46 proc. (165,00 euro/t - 715 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 2,26 proc. (155,80 USD/t - 614 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

×