Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

RPO sprawdza ARiMR

Autor:

Dodano:

Opieszałość działań ARiMR może realnie zagrażać utratą funduszy unijnych - przestrzega Rzecznik Praw Obywatelskich i pyta o podejmowane działania, mające zaradzić sytuacji.

W związku z ujawnioną przez Konfederację wypowiedzią ministra Ardanowskiego na temat funkcjonowania ARiMR, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do p.o. prezesa ARiMR Tomasza Nowakowskiego o szczegółowe wyjaśnienia.

Więcej o ujawnionym nagraniu: Nie tylko nagranie Ardanowskiego wyciekło z ARiMR

„Problemy poruszone w wypowiedzi Ministra w istotny sposób wiążą się z realizacją podstawowych praw rolników” zauważył rzecznik i poprosił agencję o wyjaśnienia. „Proszę również o informację, jakie działania zostaną podjęte przez ARiMR w celu usprawnienia działalności na rzecz rolników” - głosi pismo.

RPO zwraca uwagę na następujące fragmenty wypowiedzi ministra:

- niekompetentne i przewlekłe załatwianie spraw przez pracowników ARiMR;

- częste kierowanie przez pracowników ARiMR do wnioskodawców pism o przedłużeniu terminu, uzasadnianych koniecznością zajęcia stanowiska przez prawnika;

- nadmierny formalizm działań, w tym nadużywanie drogi sądowej i prowadzenie windykacji w sprawach beznadziejnych;

- nierozpatrzenie wielu wniosków o dofinasowanie modernizacji rolnictwa;

- nierozpatrzenie od lutego 2019 roku 400 wniosków o dofinansowanie na rolniczy handel detaliczny;

- zagrożenie utraty funduszy z programu RYBY;

- nieutworzenie mieszanej grupy roboczej mającej na celu znalezienie nowych rozwiązań poprawiających sytuację wsi i rolnictwa.

Całość wystąpienia RPO w załączniku.

×