Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE przewiduje, że dostawy mleka wzrosną w tym roku o 0,5 proc.

Autor:

Dodano:

Komisja Europejska oczekuje, że całkowite dostawy mleka w Unii w 2019 r. wzrosną o 0,5 proc. do około 158 mln ton.

Wynika to z najnowszej prognozy krótkoterminowej, którą przedstawiła Komisja Europejska. Odnotowano niewielki spadek liczby bydła mlecznego do 22,5 miliona zwierząt (-0,7 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim oraz jednoczesny wzrost średniej wydajności mlecznej krów o 1,1 proc.. Zdaniem KE rozwój dostaw będzie różny w poszczególnych państwach członkowskich. Przy normalnych warunkach pogodowych oczekuje się dalszego wzrostu przetwórstwa mleka o 0,7 proc. w 2020 r.

Jeśli chodzi o sprzedaż produktów mlecznych, prognoza KE wskazuje, że spadek konsumpcji mleka spożywczego będzie kontynuowany w tym roku, z pewnymi ograniczeniami. Oczekuje się, że produkcja spadnie o 1 proc. do 29,8 mln ton, a w 2020 r., o kolejny 1 proc.

Rynek serów w UE znajduje się obecnie w stabilnej sytuacji. Jest to również związane ze zwiększonym popytem eksportowym, zwłaszcza z Azji. Oczekuje się, że w całym br. eksport wzrośnie o nieco poniżej 2 proc., podczas gdy konsumpcja krajowa UE nieznacznie przekroczy poziom z poprzedniego roku (+ 0,7 proc.). Daje to łączną produkcję 10,4 mln ton, co odpowiada wzrostowi o 0,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W nadchodzącym roku stabilna konsumpcja i dalszy wzrost eksportu o 1,5 proc. powinny doprowadzić do wzrostu produkcji sera w UE o 0,6 proc.

Eksport odtłuszczonego mleka w proszku od stycznia do lipca 2019 r osiągnął rekordowy poziom, przekraczając poziom z poprzedniego roku o 30 proc. W szczególności duży wpływ na to miały wyższe dostawy do Chin. Ze względu na niższe zapasy i rosnące ceny boom eksportowy zwolni pod koniec roku. Niemniej jednak oczekuje się, że eksport osiągnie najwyższy poziom 950 tys. ton (+ 16 proc.) w ciągu całego roku, podczas gdy konsumpcja krajowa pozostanie stabilna. W rezultacie produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w 2019 r. wyniesie 1,58 mln ton (+ 3 proc.). Ograniczone zapasy i atrakcyjne ceny powinny doprowadzić do obniżenia eksportu w nadchodzącym roku (-13 proc.). Zakładając stabilne zużycie na jednolitym rynku, całkowita produkcja może wzrosnąć o 5 proc. do 1,65 mln ton.

Natomiast trend w eksporcie pełnego mleka w proszku był w tym roku odwrotny od stycznia do lipca eksport spadł o 19 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, a wielkość eksportu wynosząca 284 tys. ton będzie prawdopodobnie o 15 proc. niższa niż w roku poprzednim. Zdaniem ekspertów KE, pomimo nieco wyższego zużycia, całkowita produkcja spadnie w tym roku o 5 proc. do 694 tys. ton i ustabilizuje się na nieco niższym poziomie w przyszłym roku.

Przewiduje się, że produkcja masła w UE wzrośnie w tym roku o 2,5 proc. do 2,5 mln ton. Niższe ceny w porównaniu do konkurentów (USA, Oceania) doprowadziły do znacznego wzrostu eksportu. Całkowity eksport powinien wzrosnąć w tym roku o 10 proc. do 173 tys. ton. Konsumpcja na rynku wewnętrznym wzrośnie jedynie nieznacznie - częściowo, dlatego, że w poprzednim roku wyższe ceny sprzedaży spowodowały, że masło zostało częściowo zastąpione przez tłuszcze roślinne przez niektórych przetwórców. Dlatego w 2020 r. spodziewany jest jedynie niewielki wzrost produkcji masła w UE o 1 proc., przy dalszym wzroście eksportu.

×