Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Brytyjscy rolnicy z unijnymi dopłatami nawet po twardym brexicie

Autor:

Dodano:

Zgodnie z przepisami przyjętymi przez Komisję Budżetową wczoraj, brytyjscy naukowcy, studenci i rolnicy nadal otrzymaliby wsparcie UE w przypadku brexitu bez porozumienia. Warunkiem jest, że Wielka Brytania będzie nadal wpłacać swoje składki i akceptuje niezbędne kontrole i audyty.

Komisja Budżetowa zatwierdziła środek zapewniający pełną dostępność funduszy UE na lata 2019 i 2020, jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez zawarcia umowy – podaje biuro prasowe PE. Projekt rozporządzenia przedłuża do 2020 r. plan awaryjny zatwierdzony przez Parlament Europejski 17 kwietnia 2019 r. , wcześniej ograniczony do 2019 r.

Celem jest zminimalizowanie wszelkich negatywnych skutków wycofania się Zjednoczonego Królestwa przez beneficjentów finansowania UE i budżetu Unii Europejskiej w przypadku scenariusza braku porozumienia. Środek obejmuje programy takie jak „Horyzont 2020”, Erasmus + oraz rolnictwo i polityki regionalne.

Wniosek umożliwi kontynuację płatności na rzecz beneficjentów brytyjskich przez cały 2020 r., pod warunkiem, że Wielka Brytania będzie nadal wpłacać swoje składki i akceptuje niezbędne kontrole i audyty.

Projekt został przyjęty 26 głosami za, 4 przeciw i 3 wstrzymujących się.

Głosowanie plenarne odbędzie się podczas II sesji w dniach 21–24 października w Strasburgu.

Rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym i obowiązywać od następnego dnia, w którym traktaty przestały obowiązywać w Wielkiej Brytanii i na jej terytorium.

×