Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dni kukurydzy FarmSaat

Autor:

Dodano:

FarmSaat AG szczyci się 30-letnią historią hodowli odmian kukurydzy. Wieloletnia praca zaowocowała stworzeniem szerokiego wachlarzu wyselekcjonowanych odmian mieszańcowych kukurydzy. Swoje odmiany firma prezentowała na dniach pola kukurydzy, które licznie zorganizowała w różnych częściach kraju.

Nasza redakcja uczestniczyła w spotkaniu z rolnikami na terenie Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny w powiecie radziejowskim, woj. kujawsko-pomorskim. Zaprezentowano tutaj kilkanaście odmian kukurydzy o różnej wczesności. Spośród których szczególnie wskazywano na odmiany:

Farmfire (CCA). Mieszaniec pojedynczy średniowczesny na ziarno, kiszonkę i biogaz. Odmiana typu Stay-Green, cechuje się dobrym początkowym rozwojem roślin, z której uzyskuje się kiszonkę wysokiej jakości. Wg danych firmy odmiana o wysokiej odporności na fuzariozę. W badaniach COBORU (2015, 2016) uzyskała wyniki powyżej wzorca w plonie ziarna i kiszonki. Odmiana niewymagająca pod względem gleb, może być siana na stanowiskach słabszych. Jak wskazywali doradcy, spośród odmian Farmsaat się cieszy największym powodzeniem.

Farmoritz (CCA) Mieszaniec pojedynczy średniowczesny na ziarno, kiszonkę i biogaz. Ziarno typu flint-dent. Odmiana wykazuje odporność na rdzę łodyg, wysoką tolerancję na plamistość liści i fuzariozę. W początkowym stadium rozwoju szybko buduje masę liści, zachowuje efekt zieloności Stay-Green. Zalecana jest na gleby średnie i lekkie.

Farmezzo FAO 250 (KR 2016). Mieszaniec dwuliniowy (SC) na ziarno. Plon ziarna duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny średniej wysokości. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. Dość duża odporność na głownię łodyg. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji; po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana przeznaczona na wszystkie stanowiska glebowe – niewymagająca.

Farmirage (CCA). Mieszaniec pojedynczy średniopóźny, odmiana na ziarno, kiszonkę i biogaz. Wg danych firmy odmiana o wysokiej odporności na fuzariozę. Odmiana łatwo susząca się, cechują niskie położenie kolb i dobre oddawanie wody jeszcze na polu - równomierne dosychanie . Odmiana niewymagająca pod względem gleb, może być siana na stanowiskach słabszych.

×