Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ruszyły zaliczki dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych PROW

Autor:

Dodano:

Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2019 r., a od 2 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych – informuje ARiMR.

Zaliczki dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc. stawki, 85 proc - w przypadku płatności PROW.  

Pula środków  przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się ok. 1,317 mln rolników.  Z kolei maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych PROW to  ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskuje ok. 975 tys. rolników - podaje ARiMR.

Jak przypomina MRiRW, zgodnie z pierwotnym brzmieniem załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013, określona dla Polski pula środków na płatności bezpośrednie w kampanii roku 2019 wynosiła 3 061 518 tys. EUR. Jednak już w 2014 r. załącznik ten został zmieniony rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 944/2014, aby uwzględnić decyzje państw członkowskich w zakresie transferu środków między filarami. Polska zadecydowała o przesunięciu 25% środków II filaru na płatności bezpośrednie i zgodnie z nowszym brzmieniem ww. załącznika, pula środków na płatności bezpośrednie na 2019 r. wynosi 3 450 512 tys. EUR.

Jednocześnie należy podkreślić, że podane w ww. rozporządzeniu kwoty nie uwzględniają środków na przejściowe wsparcie krajowe. W przypadku Polski w kampanii roku 2019 na ten cel (płatność niezwiązana do tytoniu) można przeznaczyć maksymalnie ok. 26 469 tys. EUR – zaznacza ministerstwo.

Zgodnie z powyższym łączna pula środków na płatności bezpośrednie za 2019 r. wynosi ok. 3 476 981 tys. EUR (ok. 15,22 mld zł po przeliczeniu według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 września br., wynoszącego 4,3782 zł/EUR).

Więcej o zaliczkach: 

16-17 października ARiMR wypłaci 600 mln zł tytułem zaliczek dopłat bezpośrednich

×