Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Tylko ¾ środków WPR trafia na wsparcie gospodarstw

Autor:

Dodano:

Interesariusze Wspólnej Polityki Rolnej nie ograniczają się dziś jedynie do producentów rolnych.

Sformułowanie tej prawdy wybrzmiało podczas seminarium naukowego „Wpływ kultury prawnej na budowanie społeczeństwa obywatelskiego”, zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium analizowało doświadczenia związane z realizacją projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, zmierzającego do pogłębienia wiedzy o narzędziach i możliwościach współdziałania wspólnot lokalnych funkcjonujących na terenach wiejskich w celu zwiększenia ich aktywnego udziału w procesie stanowienia prawa lokalnego i ogólnokrajowego. Uczestnikami projektu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych – 400 osób. Pogłębili swoje kompetencje i nabyli nowe, aby aktywniej i efektywniej uczestniczyć w procesie legislacyjnym.

Podsumowując rolę konsultacji społecznych w procesie kształtowania WPR UE, dr Iwona Nurzyńska przypomniała właśnie, że WPR to nie tylko wsparcie rolnictwa. „Z blisko 60 mld euro rocznie wydatkowanych na finansowanie WPR, ¾ tej kwoty trafia w formie bezpośredniego wsparcia dochodów do blisko 7 mln gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Ze względu na źródła finansowania wspólnotowego budżetu, interesariusze WPR nie ograniczają się dziś jedynie do producentów rolnych, będących głównymi beneficjentami  tej polityki, ale obejmują także podatników unijnych i szerokie grupy konsumentów. Dlatego ich głos musi być słyszalny i wysłuchany w procesie reformowania tej polityki” – zauważyła autorka i podała, iż w konsultacjach  WPR po 2020 roku zebrano ponad 300 tys. opinii, z czego 21 tys. nadesłali rolnicy, 28 tys. obywatele niezwiązani z sektorem rolnym. 55 proc. opinii nadesłano z Niemiec, 11 proc. z Francji i 6,8 proc. z Austrii. Z Polski wysłano 386 ankiet, tj. 0,7 proc.

Przypomnijmy, że dokumenty do konsultowania przetłumaczono na kilka dni przed zakończeniem konsultacji – a o konieczności tego tłumaczenia przekonał właśnie Farmer. Czyżby wpływ języka dokumentów miał też znaczenie z procesie konsultacji?

Więcej: Unia konsultuje WPR, ale... nie tłumaczy konsultowanych dokumentów

Kto konsultuje WPR?

 

×