Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowy dyrektor IERiGŻ PIB w Warszawie

Autor:

Dodano:

Nowym dyrektorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie został prof. Marian Podstawka. Zastąpił na tym stanowisku prof. Andrzeja Kowalskiego, który odszedł na emeryturę.

Prof. Marian Grzegorz Podstawka przez całe swoje życie zawodowe związany był ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie:
- w czerwcu 1978 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa,
- w 1984 roku stopień doktora na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW.
- zaś w 1996 roku stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii polityki rolnej,
- w 2002 roku uzyskał stopień profesora nauk ekonomicznych.

Przez wiele lat pełnił szereg funkcji w SGGW. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, między innymi takie przedmioty jak: metodologia badań, podstawy nauk o finansach, finanse, finanse i rachunkowość, finanse publiczne, ubezpieczenia. Jest promotorem 19 prac doktorskich i około 1500 prac magisterskich i licencjackich. Prof. Podstawka jest autorem lub współautorem ponad 200 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także 15 publikacji książkowych.

Jest liderem i badaczem wielu krajowych i międzynarodowych projektów finansowych w przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Unii Europejskiej.

Poza działalnością naukową jest aktywnym członkiem organizacji zawodowych między innymi: Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk czy Międzynarodowej Organizacja „Appraisal and Teritorial Economy Research Center” z siedzibą we Włoszech.

Prof. wspiera rozwój Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Skomentował dla nas sondę Farmera zamieszczoną na portalu farmer.pl. Obecnie ona brzmi: Gdzie upatrujesz szans na zwiększenie przychodów w swoim gospodarstwie?
- Zwiększenie skali produkcji
- Postęp technologiczny i biologiczny
- Zmiana specjalizacji lub profilu produkcji
- Przetwórstwo i handel bezpośredni produktami.

- Możliwości zwiększenia przychodów w gospodarstwach rolnych jest wiele. Można je podzielić na te, które wynikają z roli państwa (UE) i na te, które tkwią w samych gospodarstwach. Swoją uwagę skupić należy na jednych i drugich. Wydaję się, że powstanie Krajowej Grupy Spożywczej i prowadzony przez nią skup produktów rolnych może być jednym ze sposobów wzrostu przychodów. Kolejnym rozwiązaniem działającym w tym samym kierunku jest sprzedaż bezpośrednia produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych. Wprowadzenie na rynek nowych produktów to także sposób zwiększenia przychodów gospodarstw rolnych. Mam na myśli produkcję mocnych alkoholi z naszych owoców, głównie jabłek. Przez analogię do francuskiego „Calvadosu” proponuję naszą nazwę tego produktu jako „Polvados”?. Podobna możliwość tkwi w domowym przetwórstwie warzyw, owoców miękkich. Myślę, że należałoby dokonać zmian w definiowaniu działów specjalnych produkcji rolniczej. W 2004 r. zostały one ograniczone z 17 na 10 dla celów ubezpieczenia w KRUS. Należy powrócić do ich rozszerzenia i dać możliwości ich prowadzenia w gospodarstwach małych obszarowo. Chodzi o takie działalności jak m. in.: trzmiele, bażanty, ryby itp. Podobnie może oddziaływać na wzrost przychodów wprowadzanie do produkcji rolniczej nowych technologii, określanych jako rolnictwo precyzyjne – powiedział prof. Marian Podstawka, dyrektor IERiGŻ PIB.

×