Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Agrokonferencja 2019 Banku BNP Paribas

Autor:

Dodano:

Ewolucja czy rewolucja w ekosystemie dostawca – dystrybutor – konsument? Tak brzmiało hasło 14. Agrokonferencji BNP Paribas.

W Gdańsku odbyła się 14. Agrokonferencja organizowana przez Bank BNP Paribas dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. W tym roku uczestnicy dyskutowali o relacjach między dostawcami, dystrybutorami i konsumentami.

Bank BNP Paribas jest pomysłodawcą i organizatorem dorocznych konferencji, podczas których omawiane są najgorętsze tematy dla polskiego rolnictwa, sektora spożywczego i sektora dystrybucji żywności.

Tegoroczna Agrokonferencja przypada w wyjątkowym roku setnego jubileuszu obecności banku na rynku rolno-spożywczym w Polsce. BNP Paribas jest kontynuatorem tradycji Polskiego Banku Rolnego sięgających międzywojennej reformy rolnej. W dziedzinie finansowania rolnictwa i sektora spożywczego dysponuje unikalnymi kompetencjami, które zawdzięcza nie tylko współpracy z liderami tej branży w Polsce, ale również międzynarodowym doświadczeniom Grupy BNP Paribas.

Konferencję otworzył panel gospodarczy dotyczący obecnego i przyszłego miejsca Polski w globalnym łańcuchu dostaw.  W dyskusji panelowej wzięli udział:  Henryka Bochniarz doktor ekonomii, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Jerzy Hausner, profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz Przemysław Gdański, prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

- Agrokonferencje przeznaczone są dla praktyków z branży rolno-spożywczej i ekspertów zajmujących się tym obszarem. Są okazją do wymiany poglądów oraz merytorycznych dyskusji na bieżące tematy. Jako Bank z największym udziałem w polskim rynku rolno-spożywczym i wieloletni, aktywny uczestnik tego ekosystemu, co roku staramy się, aby program wydarzenia odpowiadał aktualnym potrzebom naszych klientów – mówi Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. W tym roku wprowadzamy pewną nowość. Głos uczestników konferencji zostanie ujęty w przygotowanym przez nas raporcie nt. sektora – dodał Bartosz Urbaniak.

Każdego roku Bank BNP Paribas opracowuje branżowy raport dla klientów sektora rolno-spożywczego. Agroraport 2019 powstaje we współpracy z firmą Umbrella Marketing Group, która przebadała grupę ok. tysiąca konsumentów w zakresie ich zachowań zakupowych dotyczących produktów spożywczych. Bank przeprowadził także spotkania z 18 wiodącymi przedstawicielami sektora rolno-spożywczego w Polsce, których wypowiedzi zostały ujęte w raporcie.

Tegoroczną konferencję otworzył panel gospodarczy dotyczący obecnego  i przyszłego miejsca Polski w globalnym łańcuchu dostaw.  W dyskusji panelowej wzięli udział:  Henryka Bochniarz doktor ekonomii, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Jerzy Hausner, profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz Przemysław Gdański, prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja wyników raportu „Zmiany w relacjach  dostawca - dystrybutor – konsument” przeprowadzona przez Michała Siwka, dyrektora Departamentu Rozwoju Bankowości Sektora Spożywczego BNP Paribas oraz Grzegorza Osóbkę, prezesa Umbrella Marketing Group.

W programie konferencji poruszone zostały takie wątki tematyczne jak: innowacje, strategia eksportowa, modele współpracy pomiędzy producentem a dystrybutorem, nowe kanały sprzedaży w kontekście doświadczeń konsumenta czy strategie brandingowe. Wnioski z dyskusji panelowych staną się komplementarną częścią raportu, który w całości będzie dostępny miesiąc po konferencji.

Kolejnym punktem Agrokonferencji 2019 był panel dyskusyjny prowadzony jednocześnie w 5 grupach:

Innowacje & Category Vision (Anna Rychlik):
• Innowacje - słowo klucz - ale jak jest rozumiane?
• Jaka jest rola innowacji z punktu widzenia producenta i dystrybutora?

W dyskusji zmierzono się z wyzwaniem, w jakich warunkach wprowadzanie innowacji może stać się skuteczną strategią budowania wzrostu biznesu i producenta i dystrybutora? Kiedy innowacje wspierają pozycjonowanie marki, a kiedy stają się źródłem problemów i negatywnie wpływają na sprzedaż całości portfolio i kategorii? Jak się ma rozwój marki do rozwoju kategorii? Jak pogodzić potrzebę innowacji z granicami kategorii? Czy i gdzie są granice, czy dziś istnieje konieczność ich re-definiowania?

Sprzedaż Eksportowa (Marek Zając):
• Czym jest strategia eksportowa?
• Strategia eksportowa polskich przedsiębiorstw – fakt czy mit?

Mówiono o tym, jakie największe wyzwania stoją przed producentami w zakresie eksportu - na Zachód i na Wschód. Na czym polega skuteczna strategia eksportowa? Jakie elementy musi uwzględniać? I najważniejsze: ile można na tym zarobić?

Partnerstwo (Michał Niewiadomski):
• Partnerstwo biznesowe, czy zależność jednej strony od drugiej?
• Jak można opisać współczesny model współpracy pomiędzy dostawcą, czyli producentem, a dystrybutorem?

Dyskutowano o tym, jakie są trendy i wyzwania w zakresie oczekiwań producentów wobec dystrybutorów? Zastanawiano się jaką wiedzę, zaangażowanie i narzędzia mogą wnieść do współpracy dostawcy oraz dystrybutorzy.

Shopper Experience & Nowe kanały sprzedaży (Arkadiusz Wódkowski):
• Czy w dzisiejszych czasach shopper jest usatysfakcjonowany z wizyty w punkcie sprzedaży?
• Jakie elementy i w jaki sposób, wpływają na ścieżkę doświadczeń shoppera?

Mówiono o tym jakie firmy i jakie marki wygrywają w dzisiejszych czasach walkę o satysfakcję shoppera? W jaki sposób im się to udaje i co je różni od firm, które radzą sobie gorzej w tym obszarze? Zastawiano się, o jakich nowych kanałach sprzedaży można dziś mówić i w jaki sposób będziemy sprzedawać żywność w przyszłości?

Branding (Izabela Bohdan-Talmont)
• Quo vadis Private labels, czy dzisiaj privet label to ta sama marka co dawniej?
• Marki sieci czy marki producentów, czyli kto ma szanse wygrać na rynku i jakimi narzędziami?

Dyskutowano o tym, czy warto zostać dostawcą produktów private labels czy lepiej chronić produkty brandowe (swoje własne). Jakie korzyści lub trudności wynikają z przyjętej strategii. Od strony dystrybutora i sieci przyjrzano się jakie kategorie produktowe preferowane są w ramach private label w kontekście zaufania, prestiżu, rentowności i atrakcyjności oferty.

Konferencję zakończyła gala z atrakcyjnym programem artystycznym.

 

×