Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

W 53 gminach woj. pomorskiego komisje ds. szacowania strat w rolnictwie zakończyły prace

Autor:

Dodano:

W 53 gminach woj. pomorskiego komisje ds. szacowania strat w rolnictwie zakończyły prace - poinformował w piątek Pomorski Urząd Wojewódzki.16 komisji nadal szacuje straty.

Według podanych danych prace zakończyły już 53 komisje ds. szacowania strat w rolnictwie, w tym 39 powołanych z powodu suszy, pięć powołanych do szacowania szkód wywołanych przez grad, cztery przez deszcz nawalny oraz pięć do szacowania strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi.

Zgodnie z podanymi danymi w 42 gminach komisje szacowały lub szacują straty spowodowane suszą, w 11 gminach - straty spowodowane gradem, w siedmiu - szkody wynikłe z nawalnego deszczu, a w dziewięciu z powodu przymrozków wiosennych. Urząd wyliczył, że powierzchnia upraw dotkniętych stratami wynosi blisko 70,5 tys. hektarów, z czego w wyniku suszy ucierpiało około 58,3 tys. hektarów, gradu - ponad 4,6 tys. hektarów, ulewami - ponad 6,7 tys. hektarów, a przymrozkami wiosennymi blisko 800 hektarów.

Na terenie województwa pomorskiego suszą jest dotkniętych 2 922 gospodarstw rolnych, gradem - 314, deszczem nawalnym - 325, a przymrozkami wiosennymi - 151. Łącznie jest poszkodowanych 3712 gospodarstw. Aktualna oszacowana wartość strat spowodowanych przez grad wynosi ponad 95 tys. zł, a przez przymrozki wiosenne ponad 67 tys. zł. Szacunkowa wartość strat to łącznie ponad 162,7 tys. zł. 

×