Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Holandia: Stagnacja produkcji mleka

Autor:

Dodano:

Według Rabobanku produkcja mleka w Holandii w ciągu najbliższych dwóch lat
nie przekroczy poziomu z 2016 r.

Zgodnie z najnowszymi badaniami przeprowadzonymi przez holenderskich analityków rynku mleka produkcja jest utrudniona ze względu na ograniczoną dostępność gruntów i zbywalne prawa do emisji fosforanów.

Rabobank zaleca między innymi optymalizację wykorzystania mleka w Holandii. Konsumenci wciąż są zainteresowani produktami „premium” w mniejszych opakowaniach. Ponadto należy poprawić wykorzystanie zdolności przetwórczych oraz zbadać, w jaki sposób łańcuch marketingu produktów mlecznych mógłby być koordynowany zgodnie z popytem.

Według Rabobanku od 2007 roku wzrosła zależność holenderskiego przemysłu mleczarskiego od zmian na światowym rynku mleka. Przyczyną tego jest liberalna polityka rolna Unii Europejskiej i rosnące uzależnienie od sprzedaży zagranicznej. Doprowadziło to do znacznych wahań cen w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Holenderscy eksperci rynkowi zakładają, że do 2022 r. globalny popyt na produkty mleczne będzie nadal rósł o 2 do 2,5 proc. rocznie. Wzrost ten nastąpi głównie w regionach o rosnącej populacji i rosnącym średnim dochodzie do dyspozycji. Natomiast w Europie oczekuje się niższej stopy wzrostu wynoszącej 0,4 proc.

Zdaniem holenderskich analityków, przyszły wzrost produkcji mleka w niektórych rozwijających się i wschodzących gospodarkach, takich jak Indie, nie wystarczy, aby zaspokoić regionalne zapotrzebowanie na produkty mleczne. Znacząco rosnącego eksportu mleka można się spodziewać nie z Holandii, tylko z innych krajów UE eksportujących mleko.

×