Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ARiMR: ponad 3,1 tys. wniosków o wsparcie na działalność pozarolniczą

Autor:

Dodano:

Ponad 3,1 tys. wniosków złożyli rolnicy chcący uruchomić swój biznes na wsi, ale poza rolnictwem - poinformował dyrektor biura prasowego ARiMR Paweł Mucha. Ostatni nabór był korzystniejszy dla beneficjentów, gdyż premia została zwiększona ze 100 do 150 tys. zł.

Nabór wniosków na to działanie został zakończony 29 października. Do wtorku do ARiMR wpłynęło blisko 3100 wniosków na premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. "Trzeba jednak podkreślić, że liczba ta może ulec zmianie, ponieważ część wniosków dotrze jeszcze do ARiMR pocztą tradycyjną" - zaznaczył Mucha.

Z premii w tegorocznym naborze mogli korzystać ci, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

W ostatnim naborze zostały zwiększone kwoty premii i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. I tak, zamiast dotychczasowych 100 tys. zł, rolnik będzie mógł dostać 150 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; 200 tys. zł - jeżeli w biznesplanie zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; 250 tys. zł - jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na: sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych, produkcję mebli i wyrobów z drewna, turystykę wiejską, przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych, usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, działalność informatyczną, komputerową i elektroniczną, sprzedaż internetową, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne, działalność weterynaryjną. 

×