Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Eksperci: eksportujemy coraz więcej mięsa drobiowego

Autor:

Dodano:

Eksport drobiu z Polski w całym 2019 r. może zwiększyć się o 8 proc. w stosunku do roku 2018 - szacują eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W ich ocenie, do wzrostu wywozu przyczyni się utrzymanie przewagi cenowej polskich kurczaków oraz dynamiczny rozwój eksportu na rynki poza unijne.

Według GUS, w Polsce w okresie od stycznia do września 2019 r. (w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających ponad 50 pracowników) wyprodukowano łącznie 2 mln 44 tys. ton mięsa drobiowego, o ponad 2 proc. więcej niż przed rokiem.

Jednocześnie w tym okresie odnotowano bardzo duży - 9 proc. wzrost wylęgów kurcząt w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Biorąc pod uwagę duży wzrost wylęgów kurcząt przeznaczonych do tuczu oraz utrzymujący się popyt eksportowy, analitycy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przewidują, że produkcja drobiu w całym 2019 r. w stosunku do 2018 r. może wzrosnąć o 5-6 proc.

Od stycznia do sierpnia br. z Polski wyeksportowano 1 mln 145 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych tj. o 11 proc. więcej niż w analogicznym poprzedniego roku. Z tej ilości na rynku UE krajowi przedsiębiorcy sprzedali 860 tys. ton asortymentu drobiowego czyli o 6 proc. więcej niż przed rokiem, ale do krajów poza unijnych wywieziono 286 tys. ton tych produktów tj. o 27 proc. więcej.

Podstawowym rynkiem zbytu polskich kurczaków i innego drobiu są kraje UE. Głównym odbiorcą są Niemcy (15 proc. udział -141 tys. ton), Holandia (9 proc. - 80 tys. ton), Wielka Brytania (8 proc. - 76 tys. ton) oraz Francja (6 proc. - 60 tys. ton).

Poza krajami UE mięso drobiowe było sprzedawane m.in. na Ukrainie, do RPA i do Hongkongu. Szczególnie duży wzrost eksportu w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. odnotowano w eksporcie do RPA. Od stycznia do sierpnia 2019 r. eksport mięsa drobiowego do tego kraju osiągnął 36 tys. ton wobec 2 tys. ton przede rokiem. W ocenie ekspertów, tak duży wzrost wolumenu sprzedaży świadczy o odbudowujących się relacjach handlowych.

W pierwszym półroczu 2020 r. eksport drobiu będzie rozwijał się w tempie 6 proc. Czynnikiem ograniczającym dynamikę wzrostu eksportu na rynek unijny w 2020 r. może być rosnąca konkurencja cenowa ze strony producentów brazylijskich i ukraińskich oraz prawdopodobne opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię.

W dłuższej perspektywie na rozwój polskiego eksportu na rynki krajów trzecich pozytywnie wpłynie zwiększenie liczby firm mających prawo do eksportu na chiński rynek - oceniają eksperci.

Na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2019 r. tempo wzrostu eksportu przewyższało dynamikę wzrostu produkcji krajowej, co wpływało stymulująco na wzrost cen skupu kurcząt brojlerów. W drugim kwartale 2019 r. wolumen eksportu był zaledwie o około 1 proc. większy niż w pierwszym kwartale, co spowodowało wyhamowanie wzrostu cen. Według danych MRiRW ceny skupu kurcząt brojlerów 14-20 października 2019 r. wyniosły średnio w kraju 3,29 zł/kg wobec 3,49 zł/kg na początku sierpnia br. (spadek o 6 proc.).

KOWR przewiduje, że do końca 2019 r. utrzyma się niewielka sezonowa obniżka cen skupu kurcząt brojlerów. 

×